Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Pilosella

Názov rastliny Obrázky
Pilosella aurantiaca
chlpánik oranžový
jestřábník oranžový
Pilosella aurantiaca subsp. carpathicola
chlpánik oranžový karpatský
chlupáček oranžový karpatský
Pilosella auriculoides
chlpánik
jestřábník sličný
Pilosella bauhinii
chlpánik Bauhinov
jestřábník Bauhinův
Pilosella brachiata
chlpáník
chlupáček vidličnatý
Pilosella caespitosa
chlpánik lúčny
jestřábník trsnatý
Pilosella cymosa
chlpánik vrcholíkatý
jestřábník vrcholičnatý
Pilosella densiflora
chlpánik nakopený
jestřábník hustokvětý
Pilosella echioides
chlpánik hadincovitý
jestřábník hadincovitý
Pilosella erythrochrista
chlpáník
jestřábník rolní
Pilosella flagellaris
chlpánik výbežkatý
jestřábník výběžkatý
Pilosella floribunda
chlpánik mnohokvetý
jestřábník květnatý
Pilosella glacialis
jastrabnik
jestřábník úzkolistý
Pilosella glomerata
chlpánik klbkatý
jestřábník klubkatý
Pilosella koernickeana
chlpánik Körnickův
jestřábník Körnickův
Pilosella leptophyton
chlpánik
jestřábník lesostepní
Pilosella macrantha
chlpánik veľkoúborový
jestřábník velkoúborný
Pilosella melinomelas
chlpánik
jestřábník černozelený
Pilosella officinarum
chlpánik obyčajný
jestřábník chlupáček
Pilosella piloselliflora
chlpáník
chlupáček dlouhokvětý
Pilosella piloselloides
chlpánik úzkolistý
jestřábník úzkolistý
Pilosella polymastix
chlpáník
chlupáček modrozelený
Pilosella rothiana
chlpánik Rothov
jestřábník štětinatý
Pilosella visianii
chlpáník
jestřábník Visianiho
Pilosella ziziana
chlpáník
jestřábník Zizův