Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Pedicularis

Názov rastliny Obrázky
Pedicularis brachyodonta
všivec
Pedicularis comosa
všivec chochlatý
všivec chocholatý
Pedicularis elongata
všivec
všivec
Pedicularis exaltata
všivec statný
všivec statný
Pedicularis hacquetii
všivec karpatský
všivec Hacquetův
Pedicularis oederi
všivec Oederov
všivec Oederův
Pedicularis palustris
všivec močiarny
všivec bahenní
Pedicularis petiolaris
všivec
Pedicularis portenschlagii
všivec
všivec
Pedicularis recutita
všivec
Pedicularis rosea
všivec
Pedicularis rostratocapitata
všivec
všivec zobánkatohlavatý
Pedicularis rostratospicata subsp. helvetica
všivec
všivec
Pedicularis sceptrum-carolinum
všivec žezlovitý
všivec žezlovitý
Pedicularis sudetica
všivec
všivec krkonošský
Obrázok nie je k dispozícii
Pedicularis sylvatica
všivec lesný
všivec lesní
Pedicularis tuberosa
všivec
všivec
Pedicularis verticillata
všivec praslenatý
všivec přeslenitý