Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Pedicularis

Názov rastliny Obrázky
Pedicularis comosa
všivec chochlatý
všivec chocholatý
Pedicularis exaltata
všivec statný
všivec statný
Pedicularis hacquetii
všivec karpatský
všivec Hacquetův
Pedicularis oederi
všivec Oederov
všivec Oederův
Pedicularis palustris
všivec močiarny
všivec bahenní
Pedicularis rostratocapitata
všivec
všivec zobánkatohlavatý
Pedicularis sceptrum-carolinum
všivec žezlovitý
všivec žezlovitý
Pedicularis sudetica
všivec
všivec krkonošský
Obrázok nie je k dispozícii
Pedicularis sylvatica
všivec lesný
všivec lesní
Pedicularis tuberosa
všivec
všivec
Obrázok nie je k dispozícii
Pedicularis verticillata
všivec praslenatý
všivec přeslenitý