Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Orchis

Názov rastliny Obrázky
Orchis × hybrida
vstavač
vstavač zvrhlý
Orchis anatolica
vstavač
vstavač anatolský
Orchis anatolica subsp. sitiaca
vstavač
vstavač
Orchis brancifortii
vstavač
vstavač
Orchis italica
vstavač
vstavač italský
Orchis lactea
neotinea
vstavač mléčný
Orchis mascula
vstavač mužský
vstavač mužský
Orchis mascula subsp. signifera
vstavač mužský poznačený
vstavač mužský znamenaný
Orchis militaris
vstavač vojenský
vstavač vojenský
Orchis pallens
vstavač bledý
vstavač bledý
Orchis pauciflora
vstavač
vstavač chudokvětý
Orchis pinetorum
vstavač
vstavač mužský borový
Orchis prisca
vstavač
vstavač
Orchis provincialis
vstavač
vstavač
Orchis purpurea
vstavač purpurový
vstavač nachový
Orchis quadripunctata
vstavač
vstavač čtyřskvrnný
Orchis simia
vstavač opička
vstavač opička
Orchis sp.
vstavač
vstavač
Orchis spitzelii
vstavač Spitzelov
vstavač Spitzelův
Orchis x bivonae
Vstavač
Orchis x canuti
vstavač
vstavač přilbovitý
Orchis x loreziana
vstavač
vstavač Lorezův