Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Ophrys

Názov rastliny Obrázky
Ophrys apifera
hmyzovník včelovitý
tořič včelonosný
Ophrys argolica subsp. biscutella
hmyzovník
tořič
Ophrys argolica subsp. biscutella X Ophrys tenthredinifera
hmyzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Ophrys bertoloniformis
hmyzovník
torič
Ophrys bertolonii
hmyzovník Bertoloniho
tořič Bertolonův
Ophrys bertolonii subsp. bertoloniiformis
hmyzovník
tořič
Ophrys bertolonii x Ophrys tenthredinifera
hmyzovník
Ophrys bombyliflora
hmyzovník
tořič trubcovitý
Ophrys cretica ssp. ariadnae
hmyzovník krétsky
torič
Ophrys cretica ssp. cretica
hmyzovník krétsky
torič
Ophrys doerfleri
hmyzovník
torič
Ophrys episcopalis
hmyzovník
torič
Ophrys exaltata subsp. exaltata
hmyzovník
tořič
Ophrys fuciflora subsp. biancae
hmyzovník
tořič zobánkatý
Ophrys fuciflora subsp. candica
hmyzovník
torič
Ophrys fusca
hmyzovník
tořič hnědý
Ophrys fusca subsp. creberrima
hmyzovník
torič
Ophrys fusca subsp. creticola
hmyzovník
torič
Ophrys fusca subsp. iricolor
hmyzovník
Ophrys garganica X Ophrys tenthredinifera
hmyzovník
Ophrys gortynia
hmyzovník
torič
Ophrys holoserica
hmyzovník čmeľovitý
tořič čmelákovitý pravý
Ophrys holoserica subsp. apulica
hmyzovník
tořič čmelákovitý apulský
Ophrys holubyana
hmyzovník Holubyho
tořič čmelákovitý Holubyho
Ophrys holubyana x Ophrys insectifera
hmyzovník
tořič
Ophrys incubacea
hmyzovník
Obrázok nie je k dispozícii
Ophrys insectifera
hmyzovník muchovitý
tořič hmyzonosný
Ophrys kotschyi
hmyzovník cyperský
Ophrys lacaitae
hmyzovník
tořič velkopyský
Ophrys lunulata
hmyzovník
torič
Ophrys lutea
hmyzovník
tořič žlutý
Ophrys lutea subsp. galilaea
hmyzovník
Ophrys mammosa
hmyzovník
tořič vačnatý
Obrázok nie je k dispozícii
Ophrys pallida
hmyzovník
tořič bledý
Ophrys parvimaculata
hmyzovník
tořič čmelákovitý tečkovaný
Ophrys promontorii
hmyzovník
tořič podhorský
Ophrys reinholdii
hmyzovník
tořič Reinholdův
Ophrys scolopax subsp. cornuta
hmyzovník
tořič
Ophrys scolopax subsp. heldreichii
hmyzovník
tořič slučí
Ophrys speculum
hmyzovník
tořič
Ophrys sphegodes
hmyzovník pavúkovitý
tořič pavoukonosný
Ophrys sphegodes subsp. atrata
hmyzovník
tořič tmavý
Ophrys sphegodes subsp. garganica
hmyzovník
tořič
Ophrys sphegodes subsp. mammosa
hmyzovník
Ophrys sphegodes subsp. passionis
hmyzovník
Ophrys sphegodes subsp. sipontensis
hmyzovník pavúkovitý sipontský
tořič sipontský
Ophrys tenthredinifera
hmyzovník
tořič hnědopyský