Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Mercurialis

Názov rastliny Obrázky
Mercurialis annua
bažanka ročná
bažanka roční
Mercurialis ovata
bažanka vajcovitá
bažanka vejčitá
Mercurialis perennis
bažanka trváca
bažanka vytrvalá