Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Lactuca

Názov rastliny Obrázky
Lactuca perennis
šalát trváci
locika vytrvalá
Lactuca quercina
šalát dubolistý
locika dubová
Obrázok nie je k dispozícii
Lactuca saligna
šalát vŕbolistý
locika vrbová
Lactuca serriola
šalát kompasový
locika kompasová
Lactuca viminea
šalát prútnatý
locika prutnatá