Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Knautia

Názov rastliny Obrázky
Knautia arvensis
chrastavec roľný
chrastavec rolní
Knautia drymeia
chrastavec kroviskový
chrastavec křovištní
Knautia kitaibelii
chrastavec Kitaibelov
chrastavec Kitaibelův
Knautia maxima
chrastavec lesný
chrastavec lesní
Knautia x posoniensis
chrastavec
chrastavec bratislavský