Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Knautia

Názov rastliny Obrázky
Knautia arvensis
chrastavec roľný
chrastavec rolní
Knautia drymeia
chrastavec kroviskový
chrastavec křovištní
Knautia integrifolia
chrastavec
chrastavec
Knautia kitaibelii
chrastavec Kitaibelov
chrastavec Kitaibelův
Knautia longifolia
chrastavec
chrastavec
Knautia maxima
chrastavec lesný
chrastavec lesní
Knautia purpurea
chrastavec
Knautia serpentinicola
chrastavec
Chrastavec rolní hadcový
Knautia x posoniensis
chrastavec
chrastavec bratislavský