Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Isatis

Názov rastliny Obrázky
Isatis campestris
farbovník poľný
boryt ladní
Isatis praecox
farbovník včasný
boryt barvířský časný
Isatis tinctoria
farbovník obyčajný
boryt barvířský