Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Iris

Názov rastliny Obrázky
Iris alberti
kosatec
kosatec
Iris aphylla subsp. hungarica
kosatec bezlistý uhorský
kosatec bezlistý
Iris arenaria
kosatec piesočný
kosatec písečný
Iris bicapitata
kosatec
Iris foetidissima
kosatec
kosatec
Iris germanica
kosatec nemecký
kosatec německý
Iris glaucescens
kosatec
kosatec
Iris graminea
kosatec trávolistý
kosatec trávovitý
Iris pseudacorus
kosatec žltý
kosatec žlutý
Iris pseudopumila
kosatec
Iris pumila
kosatec nízky
kosatec nízký
Iris reichenbachii
kosatec
kosatec
Iris reticulata
kosatček sieťkovaný
kosatec síťkovaný
Iris sibirica
kosatec sibírsky
kosatec sibiřský
Iris songarica
kosatec
kosatec
Iris spuria
kosatec pochybný
kosatec žlutofialový
Iris tenuifolia
kosatec
Iris tuberosa
iris
Iris unguicularis
kosatec krétsky
kosatec nehetnatý
Iris variegata
kosatec dvojfarebný
kosatec různobarvý
Iris x barbata eliator
kosatec bradatý
kosatec