Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Hylotelephium

Názov rastliny Obrázky
Hylotelephium argutum
rozchodníkovec obyčajný
rozchodník zubatý
Hylotelephium jullianum
rozchodníkovec kroviskový
rozchodník křovištní
Hylotelephium maximum
rozchodníkovec najväčší
rozchodník velký
Hylotelephium spectabile
rozchodníkovec nádherný
rozchodník nádherný