Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Hordeum

Názov rastliny Obrázky
Hordeum geniculatum
jačmeň tuhoštetinatý
ječmen štětinatý
Hordeum murinum
jačmeň myší
ječmen myší