Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Ginkgo

Názov rastliny Obrázky
Ginkgo biloba
ginkgo dvojlaločné
jinan dvoulaločný