Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Gagea

Názov rastliny Obrázky
Gagea bohemica
krivec český
křivatec český
Gagea bohemica subsp. saxatilis
krivec český skalný
křivatec český skalní
Gagea lutea
krivec žltý
křivatec žlutý
Gagea minima
krivec najmenší
křivatec nejmenší
Gagea pratensis
krivec lúčny
křivatec luční
Gagea pusilla
krivec nízky
křivatec nizoučký
Gagea sp.
krivec
křivatec
Gagea spathacea
krivec tulcový
křivatec
Gagea transversalis
krivec pomoranský
křivatec vstřícnolistý
Gagea villosa
krivec páperistý
křivatec rolní