Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Fumaria

Názov rastliny Obrázky
Fumaria capreolata
zemedym popínavý
zemědým popínavý
Obrázok nie je k dispozícii
Fumaria officinalis
zemedym lekársky
zemědým lékařský
Fumaria rostellata
zemedym zobáčikatý
zemědým zobánkatý
Fumaria schleicheri
zemedym Schleicherov
zemědým Schleicherův
Fumaria vaillantii
zemedym Vaillantov
zemědým Vaillantův