Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Diphasiastrum

Názov rastliny Obrázky
Diphasiastrum alpinum
plavúnik alpínsky
plavuník alpínský
Diphasiastrum complanatum
plavúnik sploštený
plavuník zploštělý
Diphasiastrum oellgaardii
plavúnik
plavuník Øellgaardův
Diphasiastrum tristachyum
plavúnik
plavuník cypřiškovitý
Diphasiastrum zeilleri
plavúnik
plavuník Zeillerův
Obrázok nie je k dispozícii