Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Dianthus

Názov rastliny Obrázky
Dianthus × lucae
klinček
hvozdík
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
klinček piesočný český
hvozdík písečný český
Dianthus armeria
klinček zväzkovitý
hvozdík svazčitý
Dianthus barbatus
klinček bradatý
hvozdík vousatý
Obrázok nie je k dispozícii
Dianthus barbatus subsp. compactus
klinček bradatý nakopený
hvozdík shloučený
Dianthus carthusianorum
klinček kartuziánsky
hvozdík kartouzek
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
klinček kartuziánsky hadcový
hvozdík kartouzek hadcový
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
klinček kartuziánsky pravý
hvozdík kartouzek pravý
Obrázok nie je k dispozícii
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius
klinček kartuziánsky širokolistý
hvozdík kartouzek širolistý
Dianthus carthusianorum subsp. subalpinus
klinček kartuziánsky horský
hvozdík kartouzek horský
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
klinček kartuziánsky sudetský
hvozdík kartouzek sudetský
Dianthus collinus
klinček kopcový
Hvozdík chlumní
Dianthus deltoides
klinček slzičkový
hvozdík kropenatý
Dianthus glacialis
klinček ľadovcový
hvozdík ledovcový
Dianthus gratianopolitanus
klinček sivý
hvozdík sivý
Dianthus microlepis
klinček
hvozdík bulharský
Dianthus moravicus
klinček moravský
hvozdík moravský
Dianthus nitidus
klinček lesklý
hvozdík lesklý
Dianthus pontederae
klinček Pontederov
hvozdík Pontederův
Dianthus praecox
klinček včasný
hvozdík péřitý
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri
klinček včasný Lumnitzerov
hvozdík Lumnitzerův
Dianthus praecox subsp. praecox
klinček včasný pravý
hvozdík
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox
klinček včasný nepravý
hvozdík
Dianthus serotinus
klinček neskorý
hvozdík pozdní
Dianthus sternbergii
klinček
Dianthus superbus subsp. alpestris
klinček pyšný alpský
hvozdík pyšný alpinský
Dianthus superbus subsp. superbus
klinček pyšný pravý
hvozdík pyšný pravý
Dianthus sylvestris
klinček