Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Clinopodium

Názov rastliny Obrázky
Clinopodium nepeta
marulka šantovitá
Clinopodium vulgare
jarva obyčajná
klinopád obecný