Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod starček

Názov rastliny Obrázky
starček
Senecio ucranicus
starček
starček
Senecio squalidus
starček
starček
Senecio abrotanifolius
starček abrotanolistý
starček
Senecio sp.
starček
starček bažinný pravý
Senecio paludosus subsp. tomentosus
starček barinný plstnatý
starček bludný
Senecio erraticus
starček bludný
starček celolistý
Tephroseris integrifolia
popolavec celistvolistý
starček dlouholistý moravský
Tephroseris longifolia subsp. moravica
popolavec dlholistý moravský
starček Fuchsův
Senecio ovatus
starček vajcovitolistý
starček hercynský
Senecio hercynicus
starček hercýnsky
starček hlavatý
Tephroseris capitata
popolavec hlavatý
starček jarní
Senecio vernalis
starček jarný
starček karpatský
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus
starček abrotanolistý karpatský
starček lepkavý
Senecio viscosus
starček lepkavý
starček lesní
Senecio sylvaticus
starček lesný
starček německý
Senecio germanicus
starček nemecký
Obrázok nie je k dispozícii
starček obecný
Senecio vulgaris
starček obyčajný
starček podalpský
Senecio subalpinus
starček subalpínsky
starček poříční
Senecio sarracenicus
starček poriečny
starček potoční
Tephroseris crispa
popolavec kučeravý
starček přímětník
Senecio jacobaea
starček Jakubov
starček přímořský
Senecio cineraria
starček
starček roketolistý
Senecio erucifolius
starček erukolistý
Obrázok nie je k dispozícii
starček sírožlutý
Tephroseris papposa
popolavec sírovožltý
starček skalní
Senecio rupestris
starček skalný
starček stinný
Senecio umbrosus
starček tôňomilný
starček šedavý
Senecio incanus
starček sivý
Obrázok nie je k dispozícii
starček šedavý kraňský
Senecio incanus subsp. carniolicus
starček sivý kranský
starček vodný
Senecio aquaticus
starček vodný
starček zlatý
Senecio doria
starček zlatožltý