Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod violka

Názov rastliny Obrázky
violka
Viola x scabra
fialka
violka
Viola sororia
fialka
violka
Viola x tatrae
fialka
violka
Viola grisebachiana
fialka
violka
Viola jordanii
fialka
violka
Viola sp.
fialka
violka alpská
Viola alpina
fialka alpínska
violka bahenní
Viola palustris
fialka močiarna
violka bílá
Viola alba
fialka biela
violka dácká
Viola dacica
fialka dácka
violka divotvárná
Viola mirabilis
fialka podivuhodná
violka dvoukvětá
Viola biflora
fialka dvojkvetá
violka chlumní
Viola collina
fialka kopcová
violka křovištní
Viola suavis
fialka krovisková
violka lesní
Viola reichenbachiana
fialka lesná
violka nejmenší
Viola kitaibeliana
fialka Kitaibelova
violka nízká
Viola pumila
fialka nízka
violka obojetná
Viola ambigua
fialka premenlivá
Obrázok nie je k dispozícii
violka olysalá
Viola epipsila
fialka dvojlistá
violka písečná
Viola rupestris
fialka skalná
violka psí
Viola canina
fialka psia
violka psí horská
Viola ruppii
fialka Ruppova
Obrázok nie je k dispozícii
violka Rivinova
Viola riviniana
fialka Rivinova
violka rolní
Viola arvensis
fialka roľná
violka slatinná
Viola stagnina
fialka slatinná
violka srstnatá
Viola hirta
fialka srstnatá
violka trojbarevná
Viola tricolor
fialka trojfarebná
violka trojbarevná různobarevná
Viola saxatilis subsp. polychroma
fialka sutinová pestrá
violka trojbarevná skalní
Viola saxatilis
fialka sutinová
violka vonná
Viola odorata
fialka voňavá
violka vyvýšená
Viola elatior
fialka vyššia
violka žlutá sudetská
Viola lutea subsp. sudetica
fialka žltá sudetská