Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod turan

Názov rastliny Obrázky
turan
Erigeron uniflorus
turica jednoúborová
Obrázok nie je k dispozícii
turan
Erigeron alpinus
turica alpínska
Obrázok nie je k dispozícii
turan
Erigeron atticus
turica karpatská
Obrázok nie je k dispozícii
turan
Erigeron hungaricus
turica uhorská
turan ostrý
Erigeron acris
turica ostrá
turan podolský
Erigeron podolicus
turica podolská
turan roční
Stenactis annua
hviezdnik ročný