Úvodná stránka » Atlas húb »

Atlas húb - Latinské názvy

Zvoľte si usporiadanie:

V zozname sú zobrazené len položky, ktoré majú známe meno vo vybranom jazyku. Pre kompletný zoznam si zvoľte usporiadanie podľa latinského názvu.A   B   C   D   E   F   G   H   ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Dacrymyces adpressusslzovec-
Dacrymyces capitatusslzoveckropilka stopkatá
Dacrymyces cokerislzovec-
Dacrymyces enatusslzoveckropilka
Dacrymyces chrysospermusslzovec oranžovočervenýkropilka dlanitá
Dacrymyces lacrymalisslzovec-
Dacrymyces minorslzovec malýkropilka menší
Dacrymyces ovisporusslzoveckropilka
Dacrymyces sp.slzovec-
Dacrymyces stillatusslzovec rôsolovitýkropilka rosolovitá
Dacrymyces tortusslzovec ihličnanový-
Dacrymyces variisporusslzovec terčovitýkropilka terčovitá
 Prehľad húb rodu Dacrymyces 
 
Dacryobolus karsteniihrboľkovec Karstenovkornatec Karstenův
Dacryobolus sudanshrboľkovec malý-
 Prehľad húb rodu Dacryobolus 
 
Dacryonaema rufumslzovka ryšavá-
 
Dacryopinax spathularia--
 
Daedalea quercinasieťkovec dubovýsíťkovec dubový
 
Daedaleopsis confragosasieťkovček červenkastýsíťkovec načervenalý
Daedaleopsis tricolorsieťkovček trojfarebnýsíťkovec trojbarevný
 Prehľad húb rodu Daedaleopsis 
 
Daldinia concentricadaldínia koncentrickásazovka kruhatá
Daldinia decipiensdaldíniasazovka
Daldinia childiaedaldínia drobnásazovka Childové
Daldinia lloydiidaldínia LloydovaSazovka
Daldinia petriniaedaldíniasazovka Petriniové
Daldinia pyrenaicadaldíniasazovka pyrenejská
Daldinia sp.daldíniasazovka
Daldinia vernicosadaldínia zbrázdenásazovka nalakovaná
 Prehľad húb rodu Daldinia 
 
Dasyscyphella niveachlpáčik snehobielychlupáček sněžný
 
Dasyscyphus citrinescenskrásavka citrónová-
Dasyscyphus clavisporuskrásavka kyjovitovýtrusná-
Dasyscyphus leucostomuskrásavka belavá-
Dasyscyphus patuluskrásavka pootvorená-
 Prehľad húb rodu Dasyscyphus 
 
Datronia mollispórovka mäkkáoutkovka měkká
Datronia stereoidespórovka drobnopórová-
 Prehľad húb rodu Datronia 
 
Delicatula integrellarebernačka drobnážebernatka maličká
 
Dendrocollybia racemosapeniazovka vetvistá-
 
Dendrodochium citrinum
 
Dendrographa latebrarum misnička stinná
 
Dendrostilbella smaragdina
 
Dendrothele acerinaborkohubka javorovákornatec javorový
Dendrothele sp.borkohubka-
 Prehľad húb rodu Dendrothele 
 
Dentipellis fragiliszubáčik krehkýostnateček křehký
 
Dermatocarpon arnoldianumkožnatka Arnoldovanitroplodka Arnoldova
Dermatocarpon intestiniformekožnatkanitroplodka
Dermatocarpon leptophyllumkožnatkanitroplodka
Dermatocarpon luridumkožnatka vodnánitroplodka žlutozelená
Dermatocarpon meiophyllizumkožnatkanitroplodka
Dermatocarpon miniatum var. miniatumkožnatka pupkovitánitroplodka drobná
Dermatocarpon rivulorumkožnatka potočnánitroplodka potoční
Dermatocarpon sp.kožnatkanitroplodka
 Prehľad húb rodu Dermatocarpon 
 
Dermea acerinakôrnatkavyklenutka
Dermea cerasikôrnatkavyklenutka
Dermea padikôrnatkavyklenutka střemchová
Dermea pinicolakôrnatkavyklenutka
Dermea prunastri Vyklenutka švestková
Dermea tulasnei kôrnatkaVyklenutka
 Prehľad húb rodu Dermea 
 
Dermoloma cuneifoliumčiruľka tmavosiváčirůvečka klínolupenná
Dermoloma josserandiičiruľka Josserandovačirůvka Josserandova
Dermoloma magicumčiruľkačirůvečka
Dermoloma sp.čiruľkačirůvka
 Prehľad húb rodu Dermoloma 
 
Desmazierella acicoladezmazierelka borovicová-
 
Diachea leucopodiavalcoplodka bielostopkatálysoblanka bělonohá
 
Diacheopsis vermicularisslizovkahlenka
 
Dialonectria cosmariosporahlivka ryšavcová-
Dialonectria episphaeriahlivkarážovka houbomilná
 Prehľad húb rodu Dialonectria 
 
Diaporthe fibrosa čárovka
 
Diatrype bullatadiatrypkakorovitka vakovitá
Diatrype decorticatadiatrypka buková-
Diatrype disciformisdiatrypka diskovitákorovitka terčovitá
Diatrype flavovirensdiatrypka zelenkastá-
Diatrype rappaziidiatrypka Rappazova-
Diatrype sp.diatrypka-
Diatrype stigmadiatrypka bodkovanákorovitka tečkovaná
Diatrype undulatadiatrypkakorovitka
 Prehľad húb rodu Diatrype 
 
Diatrypella favacea polštářnatka březová
Diatrypella quercinadiatrypelka dubovápolštářnatka dubová
Diatrypella verruciformis--
 Prehľad húb rodu Diatrypella 
 
Dibaeis baeomycesmalohubka ružovámalohubka růžová
 
Dictydiaethalium plumbeumslizovkarozvětvenka olovová
 
Dictyocatenulata alba--
 
Dictyonema glabratum--
 
Diderma alpinumdvojkožkadvojkožka
Diderma carneumdvojkožkadvojkožka
Diderma crustaceumdvojkožkadvojkožka korovitá
Diderma effusumdvojkožka rozliatadvojkožka rozlitá
Diderma hemisphaericumdvojkožkadvojkožka polokulovitá
Diderma saundersiidvojkožkadvojkožka
Diderma spumarioidesdvojkožkadvojkožka pěnitkovitá
Diderma testaceumdvojkožka guľkovádvojkožka miskovitá
 Prehľad húb rodu Diderma 
 
Didymium bahiense var. microsporumdvojblanovkadvojblanka
Didymium clavusdvojblanovkadvojblanka kyjovitá
Didymium difformedvojblanovkadvojblanka dvojtvará
Didymium megalosporumdvojblanovkadvojblanka
Didymium melanospermumdvojblanovkadvojblanka černovýtrusá
Didymium minusdvojblanovka menšiadvojblanka menší
Didymium serpuladvojblanovka plazivádvojblanka plazivá
Didymium sp.dvojblanovkadvojblanka
Didymium squamulosumdvojblanovkadvojblanka šupinkatá
 Prehľad húb rodu Didymium 
 
Dichomitus campestristrúdnikovník poľnýoutkovka polní
Dichomitus squalenstrúdnikovník borovicovýoutkovka neladná
 Prehľad húb rodu Dichomitus 
 
Dichostereum effuscatumstromovec hladký-
 
Dimelaena oreinadimeléna horskárohovka horská
 
Dinemasporiella hispidulakrútilôčka štetinkatá-
 
Diplocarpa bloxamii
 
Diplocarpon soraueridiplokarpon hruškový-
 
Diploicia canescens subsp. canescensbuélia siváštrupka šedavá
 
Diplomitoporus flavescensdiplomitopórovec žltkastýoutkovka žlutavá
 
Diplonaevia emergens
 
Diploschistes caesioplumbeussivošdžbánovka
Diploschistes gypsaceussivoš vápencovýdžbánovka vápencová
Diploschistes muscorumsivoš machovýdžbánovka mechová
Diploschistes scruposussivoš drsnýdžbánovka
 Prehľad húb rodu Diploschistes 
 
Diplotomma alboatrumškrupinkovec čiernobielybuelie běločerná
Diplotomma ambiguumškrupinkovecbuelie
Diplotomma epipoliumškrupinkovec buelie
Diplotomma chlorophaeumškrupinkovecbuelie
Diplotomma lutosumškrupinkovecbuelie
Diplotomma pharcidiumškrupinkovec zelenkavýbuelie
Diplotomma venustumškrupinkovec buelie
 Prehľad húb rodu Diplotomma 
 
Dirina massiliensis káčovka
 
Discina ancilisdiscinka hnedádestice chřapáčová
Discina fastigiataušiak zväzkovitýucháč svazčitý
Discina martiniidiscinkadestice
Discina parmadiscinka žltohnedádestice drobná
 Prehľad húb rodu Discina 
 
Discinella terrestris-pánvičkovka zemní
 
Disciotis venosamisovka žilkovanáterčovnice síťnatá
 
Disciseda aridažaludík pieskomilnýžaludice vyprahlá
Disciseda bovistažaludík tvrdýžaludice tuhá
Disciseda calvažaludík lysýžaludice lysá
Disciseda candidažaludík belostnýžaludice bělostná
Disciseda cervinažaludík jelenížaludice
Disciseda sp.žaludíkžaludice
 Prehľad húb rodu Disciseda 
 
Ditiola peziziformisditiola-
 
Dolichousnea longissimabradatec najdlhší provazovka nejdelší
 
Donadinia lusitanica--
 
Donkioporia expansadonkovka vankúšikovitápórnatka velkoporá
 
Dothiora ribesia -
Dothiora sorbi--
 Prehľad húb rodu Dothiora 
 
Drepanopeziza ribispačiaška ríbezľová-
 
Dumontinia tuberosahľuznatka veternicováhlízenka sasanková
 
Durandiella gallica -
Durandiella sp.--
 Prehľad húb rodu Durandiella 
 
Durella commutatatvrduľka premenlivá-
Durella connivenstvrduľkatvrděnka
Durella macrosporatvrduľkatvrděnka
 Prehľad húb rodu Durella