Fotogalérie užívateľov

Najnovšie fotografie húb

čírovka vláknicová
čírovka vláknicová
Tricholoma inocybeoides
Re: 5
Daniel Kvasnička
28. 06. 2017
hnedák Schweinitzov
hnedák Schweinitzov
Phaeolus schweinitzii
Re: 1
Jan Schneider
28. 06. 2017
kuriatko bledé
kuriatko bledé
Cantharellus pallens
Re: 8
Filip Fuljer
28. 06. 2017
hríb nádherný
hríb nádherný
Butyriboletus fuscoroseus
Re: 14, chránená
Jozef Pavlík
28. 06. 2017

Fotografie húb
Najnovšie fotografie rastlín

krtičník hľuznatý
krtičník hľuznatý
Scrophularia nodosa
Re: 3
Dušan Solár
28. 06. 2017
?
?Re: 1
Dušan Solár
28. 06. 2017
klinček kartuziánsky
klinček kartuziánsky
Dianthus carthusianorum
Re: 10
Peter Šramel
28. 06. 2017
vŕbovka chlpatá
vŕbovka chlpatá
Epilobium hirsutum
Re: 16
Peter Šramel
28. 06. 2017

Fotografie rastlín
Najnovšie fotografie živočíchov

skokan
skokan
Rana sp.
Re: 2
Ing. Peter Reťkovský
25. 06. 2017
rybár riečný
rybár riečný
Sterna hirundo
Re: 7
Ing. Jozef Priščák
23. 06. 2017
užovka stromová
užovka stromová
Zamenis longissimus
Re: 2
Matej Macháč
19. 06. 2017
?
?Re: 7
Jiří Kameníček
18. 06. 2017

Fotografie živočíchov
Najnovšie fotografie bezstavovcov

dúhovec väčší
dúhovec väčší
Apatura iris
Re: 1
Helena Bartalská
28. 06. 2017
fúzač alpsky
fúzač alpsky
Rosalia alpina
Re: 3
Helena Bartalská
28. 06. 2017
očkáň medúnkový
očkáň medúnkový
Hipparchia fagi
Re: 0
Marek Kotačka
28. 06. 2017
krasoň
krasoň
Anthaxia podolica
Re: 8
Jozef Šeršeň
28. 06. 2017

Fotografie bezstavovcov
Najnovšie fotografie lišajníkov

lišajníky
lišajníky
Lichenes gr.
Re: 0
Ing. Peter Reťkovský
27. 06. 2017
svietivček
svietivček
Candelariella aurella
Re: 0
Ing. Peter Reťkovský
27. 06. 2017
zemepisník mapovitý
zemepisník mapovitý
Rhizocarpon cf. geographicum
Re: 0
Ing. Peter Reťkovský
27. 06. 2017
krvnatka hôľna
krvnatka hôľna
Ophioparma ventosa 
Re: 0
Ing. Peter Reťkovský
27. 06. 2017

Fotografie lišajníkov
Najnovšie fotografie biotopov

trúdnik klobúčkatý - biotop
trúdnik klobúčkatý - biotop
Polyporus umbellatus
Re: 0
Gabriel Berezňak
26. 06. 2017
žltohlav najvyšší - biotop
žltohlav najvyšší - biotop
Trollius altissimus
Re: 9, chránená
Ján Zábojník
26. 06. 2017
biotop - prvosienka najmenšia
biotop - prvosienka najmenšia
Primula minima
Re: 8, chránená
Vojtech Pšenka
25. 06. 2017
biotop-štítovnička
biotop-štítovnička
Scutellinia sp.
Re: 8
Miroslav Valent
24. 06. 2017

Fotografie biotopov
Najnovšie fotografie prírody

Veľký Kriváň
Veľký KriváňRe: 9
JUDr. Ľubomír Lukčo
28. 06. 2017
skalné okno v Ohništi
skalné okno v OhništiRe: 8
Ján Zábojník
26. 06. 2017
 Zelená voda
Zelená vodaRe: 20
Marta Everlingová
25. 06. 2017
Šarišský hrad
Šarišský hrad Re: 13
Marián Palko
25. 06. 2017

Fotografie prírody