Atlas rastlín

huba
chondrila prútnatá
Chondrilla juncea L.


Najnovšie prírastky do atlasu

jazýčkovec jadranský
jazýčkovec jadranský
Himantoglossum adriaticum
ThDr. Marián Krivuš
chránená rastlina
blatnica močiarna
blatnica močiarna
Scheuchzeria palustris
ThDr. Marián Krivuš
chránená rastlina
horček fatranský
horček fatranský
Gentianella fatrae
ThDr. Marián Krivuš
chránená rastlina
chondrila prútnatá
chondrila prútnatá
Chondrilla juncea
Ing. Katarína Dosoudilová
chvojník dvojklasý
chvojník dvojklasý
Ephedra distachya
ThDr. Marián Krivuš
chránená rastlina
rožkatec pohrúžený
rožkatec pohrúžený
Ceratophyllum submersum
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
dvojzub trojdielny
dvojzub trojdielny
Bidens tripartita
Ing. Katarína Dosoudilová
škripinec trojhranný
škripinec trojhranný
Schoenoplectus triqueter
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
steblovec močiarny
steblovec močiarny
Puccinellia limosa
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
dušovka roľná
dušovka roľná
Acinos arvensis
Ing. Katarína Dosoudilová
sitina gerardova
sitina gerardova
Juncus gerardii
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
ibiš lekársky
ibiš lekársky
Althaea officinalis
Ing. Katarína Dosoudilová
ďatelina bonannova
ďatelina bonannova
Trifolium bonannii
Ing. Katarína Dosoudilová
púpava besarábska
púpava besarábska
Taraxacum bessarabicum
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
ľadenec tenkolístkový
ľadenec tenkolístkový
Lotus tenuis
Ing. Katarína Dosoudilová
slez maurský
slez maurský
Malva mauritiana
Jiří Kameníček
kozinec rakúsky
kozinec rakúsky
Astragalus austriacus
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
škripinec nízky
škripinec nízky
Schoenoplectus supinus
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
šišak gracovitý
šišak gracovitý
Scutellaria hastifolia
Ing. Katarína Dosoudilová
lipnica ročná
lipnica ročná
Poa annua
Jiří Kameníček
pakolenec slanomilný
pakolenec slanomilný
Spergularia salina
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
pakolenec obrúbený
pakolenec obrúbený
Spergularia media
Ing. Katarína Dosoudilová
chránená rastlina
rožkatec ponorený
rožkatec ponorený
Ceratophyllum demersum
Ing. Katarína Dosoudilová
chara
chara
Chara sp.
Miroslav Valent

Zmeny v popisoch

drobuľka bezkoreňová
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.

09. 01. 2017

šípovka
Sagittaria latifolia Willd.

27. 11. 2016

ľanolistník bezlistencový
Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader

09. 11. 2016

jarabina prostredná
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

27. 10. 2016

škripinec trojhranný
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

25. 10. 2016

tamus obyčajný
Tamus communis L.

13. 10. 2016

hyacintovec
Hyacinthoides non scripta

13. 10. 2016

lykovec vavrínový
Daphne laureola L.

12. 10. 2016

hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa lucida subsp. calcicola Bloński

27. 09. 2016

žaburinka trojbrázdová
Lemna trisulca L.

24. 09. 2016

sklerant ročný
Scleranthus annuus L.

24. 09. 2016

slez maurský
Malva mauritiana

21. 09. 2016

striebrenka
Paronychia capitata (L.) Lam.

20. 09. 2016

chara
Chara sp.

12. 09. 2016

šticovka
Asterella saccata (Wahlenb.) A. Evans

11. 09. 2016

šarinka obyčajná južná
Scirpoides holoschoenus subsp. australis

08. 09. 2016

lipkavec parížsky hladkoplodý
Galium parisiense subsp. anglicum

08. 09. 2016

mrvka
Riccia sorocarpa Bisch.

07. 09. 2016

mrvka
Riccia trichocarpa

07. 09. 2016

jablčník obyčajný
Marrubium vulgare L.

06. 09. 2016

oštepovka obyčajná
Kickxia elatine (L.) Dumort.

05. 09. 2016

lomikameň
Saxifraga caespitosa

02. 09. 2016

vika olysalá
Vicia glabrescens

31. 08. 2016

sitina drobná
Juncus minutulus (Albert & Jahandiez) Prain

27. 08. 2016

kukučka
Lychnis alpina L.

26. 08. 2016