Atlas rastlín

huba
klinček kartuziánsky
Dianthus carthusianorum L.


Najnovšie prírastky do atlasu

klinček včasný
klinček včasný
Dianthus praecox
Ján Zábojník
chránená rastlina
všivec močiarny
všivec močiarny
Pedicularis palustris
Miroslav Valent
chránená rastlina
klinček kopcový
klinček kopcový
Dianthus collinus
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
horec clusiov
horec clusiov
Gentiana clusii
Marián Krivuš
chránená rastlina
sekernica tmavá
sekernica tmavá
Hedysarum hedysaroides
Marián Krivuš
chránená rastlina
vstavačovec zelený
vstavačovec zelený
Dactylorhiza viridis
Marián Krivuš
chránená rastlina
horec bodkovaný
horec bodkovaný
Gentiana punctata
Marián Krivuš
chránená rastlina
päťprstnica obyčajná
päťprstnica obyčajná
Gymnadenia conopsea
Marek Šima
chránená rastlina
fialka alpínska
fialka alpínska
Viola alpina
Marián Krivuš
chránená rastlina
silenka bezbyľová
silenka bezbyľová
Silene acaulis
Marián Krivuš
chránená rastlina
prilbovka červená
prilbovka červená
Cephalanthera rubra
Miroslav Valent
chránená rastlina

Zmeny v popisoch

močiarka rioniho
Batrachium rionii (Lagger) Nyman

20. 06. 2017

vika hrachovitá
Vicia pisiformis L.

19. 06. 2017

vŕba sliezska
Salix silesiaca Willd.

08. 06. 2017

žerucha hustokvetá
Lepidium densiflorum Schrad.

06. 06. 2017

dušovka roľná vlnatá
Acinos arvensis subsp. villosus (Pers.) Soják

06. 06. 2017

vŕba oštepovitolistá okrúhlolistá
Salix hastata subsp. vegeta

20. 05. 2017

konopnica pernhofferova
Galeopsis pernhofferi Wettst.

11. 05. 2017

horčinka horkastá rakúska
Polygala amarella subsp. austriaca (Crantz) Jáv.

11. 05. 2017

kosáčik zakrivený
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

11. 05. 2017

iskerník sardínsky
Ranunculus sardous Crantz

11. 05. 2017

rožec tenoreho
Cerastium tenoreanum Ser.

11. 05. 2017

kyslička európska
Oxalis fontana

11. 05. 2017

kysličkovec dilleniov
Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub

11. 05. 2017

bledavka okolíkatá
Ornithogalum umbellatum

18. 04. 2017

drobuľka bezkoreňová
Wolffia arrhiza

18. 03. 2017

zemolez
Lonicera sp.

20. 02. 2017

záraza
Orobanche rapum-genistae Thuill.

26. 01. 2017

šípovka
Sagittaria latifolia Willd.

27. 11. 2016

ľanolistník bezlistencový
Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader

09. 11. 2016

jarabina prostredná
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

27. 10. 2016

škripinec trojhranný
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

25. 10. 2016

tamus obyčajný
Tamus communis L.

13. 10. 2016

hyacintovec
Hyacinthoides non scripta

13. 10. 2016

lykovec vavrínový
Daphne laureola L.

12. 10. 2016

hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa lucida subsp. calcicola Bloński

27. 09. 2016