Atlas rastlín

huba
dráč obyčajný
Berberis vulgaris L.


Najnovšie prírastky do atlasu

jazyk jelení
jazyk jelení
Phyllitis scolopendrium
Ján Zábojník
chránená rastlina
húseníkovec erukovitý
húseníkovec erukovitý
Beckmannia eruciformis
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
fialka dvojlistá
fialka dvojlistá
Viola epipsila
ThDr. Marián Krivuš
chránená rastlina
ľan chlpatý
ľan chlpatý
Linum hirsutum
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
zimozeleň bylinná
zimozeleň bylinná
Vinca herbacea
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
fialka nízka
fialka nízka
Viola pumila
Mikuláš Lazor
chránená rastlina
prerastlík okrúhlolistý
prerastlík okrúhlolistý
Bupleurum rotundifolium
Mikuláš Lazor
chránená rastlina

Zmeny v popisoch

zemolez
Lonicera sp.

20. 02. 2017

záraza
Orobanche rapum-genistae Thuill.

26. 01. 2017

drobuľka bezkoreňová
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.

09. 01. 2017

šípovka
Sagittaria latifolia Willd.

27. 11. 2016

ľanolistník bezlistencový
Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader

09. 11. 2016

jarabina prostredná
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

27. 10. 2016

škripinec trojhranný
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

25. 10. 2016

tamus obyčajný
Tamus communis L.

13. 10. 2016

hyacintovec
Hyacinthoides non scripta

13. 10. 2016

lykovec vavrínový
Daphne laureola L.

12. 10. 2016

hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa lucida subsp. calcicola Bloński

27. 09. 2016

žaburinka trojbrázdová
Lemna trisulca L.

24. 09. 2016

sklerant ročný
Scleranthus annuus L.

24. 09. 2016

slez maurský
Malva mauritiana

21. 09. 2016

striebrenka
Paronychia capitata (L.) Lam.

20. 09. 2016

chara
Chara sp.

12. 09. 2016

šticovka
Asterella saccata (Wahlenb.) A. Evans

11. 09. 2016

šarinka obyčajná južná
Scirpoides holoschoenus subsp. australis

08. 09. 2016

lipkavec parížsky hladkoplodý
Galium parisiense subsp. anglicum

08. 09. 2016

mrvka
Riccia sorocarpa Bisch.

07. 09. 2016

mrvka
Riccia trichocarpa

07. 09. 2016

jablčník obyčajný
Marrubium vulgare L.

06. 09. 2016

oštepovka obyčajná
Kickxia elatine (L.) Dumort.

05. 09. 2016

lomikameň
Saxifraga caespitosa

02. 09. 2016

vika olysalá
Vicia glabrescens

31. 08. 2016