Atlas rastlín

huba
pakost hnedočervený
Geranium phaeum L.


Najnovšie prírastky do atlasu

neotinea
neotinea
Neotinea x dietrichiana
Jozef Mikulec
chránená rastlina
vstavač bledý
vstavač bledý
Orchis pallens
Miloš Villaris
chránená rastlina
fialka slatinná
fialka slatinná
Viola stagnina
Ivan Gajdács
chránená rastlina
glejovka americká
glejovka americká
Asclepias syriaca
Radovan Bednár
exsikát
poniklec otvorený
poniklec otvorený
Pulsatilla patens
Marián Krivuš
chránená rastlina
listnatec jazykovitý
listnatec jazykovitý
Ruscus hypoglossum
Jaro .
chránená rastlina
fialka vyššia
fialka vyššia
Viola elatior
Marta Everlingová
chránená rastlina
korunkovka strakatá
korunkovka strakatá
Fritillaria meleagris
Miroslav Valent
chránená rastlina
prvosienka holá
prvosienka holá
Primula auricula
Ján Zábojník
chránená rastlina
poniklec veľkokvetý
poniklec veľkokvetý
Pulsatilla grandis
Jiří Kameníček
chránená rastlina
hlaváčik jarný
hlaváčik jarný
Adonis vernalis
Miloš Villaris
chránená rastlina
jedľa biela
jedľa biela
Abies alba
Patrik Mlčoch

Zmeny v popisoch

bledavka okolíkatá
Ornithogalum umbellatum

18. 04. 2017

drobuľka bezkoreňová
Wolffia arrhiza

18. 03. 2017

zemolez
Lonicera sp.

20. 02. 2017

záraza
Orobanche rapum-genistae Thuill.

26. 01. 2017

šípovka
Sagittaria latifolia Willd.

27. 11. 2016

ľanolistník bezlistencový
Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader

09. 11. 2016

jarabina prostredná
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

27. 10. 2016

škripinec trojhranný
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

25. 10. 2016

tamus obyčajný
Tamus communis L.

13. 10. 2016

hyacintovec
Hyacinthoides non scripta

13. 10. 2016

lykovec vavrínový
Daphne laureola L.

12. 10. 2016

hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa lucida subsp. calcicola Bloński

27. 09. 2016

žaburinka trojbrázdová
Lemna trisulca L.

24. 09. 2016

sklerant ročný
Scleranthus annuus L.

24. 09. 2016

slez maurský
Malva mauritiana

21. 09. 2016

striebrenka
Paronychia capitata (L.) Lam.

20. 09. 2016

chara
Chara sp.

12. 09. 2016

šticovka
Asterella saccata (Wahlenb.) A. Evans

11. 09. 2016

šarinka obyčajná južná
Scirpoides holoschoenus subsp. australis

08. 09. 2016

lipkavec parížsky hladkoplodý
Galium parisiense subsp. anglicum

08. 09. 2016

mrvka
Riccia sorocarpa Bisch.

07. 09. 2016

mrvka
Riccia trichocarpa

07. 09. 2016

jablčník obyčajný
Marrubium vulgare L.

06. 09. 2016

oštepovka obyčajná
Kickxia elatine (L.) Dumort.

05. 09. 2016

lomikameň
Saxifraga caespitosa

02. 09. 2016