Atlas rastlín

huba
hrachor
Lathyrus cicera L.


Najnovšie prírastky do atlasu

šašina hrdzavá
šašina hrdzavá
Schoenus ferrugineus
Ing. Vladimír Kuderavý
chránená rastlina
vstavač purpurový
vstavač purpurový
Orchis purpurea
Stanislav Tutka
chránená rastlina
lykovec muránsky
lykovec muránsky
Daphne arbuscula
tonka meriačová
chránená rastlina
hrachor
hrachor
Lathyrus cicera
Jiří Kameníček
kavyľ ivanov
kavyľ ivanov
Stipa joannis
Ján Zábojník
chránená rastlina
jasenec biely
jasenec biely
Dictamnus albus
Ján Zábojník
chránená rastlina
smrek obyčajný
smrek obyčajný
Picea abies
JUDr. Ľubomír Lukčo
praslička roľná
praslička roľná
Equisetum arvense
Mgr. František ŠARŽÍK
vstavačovec bazový
vstavačovec bazový
Dactylorhiza sambucina
Marián Krivuš
chránená rastlina
lykovec voňavý
lykovec voňavý
Daphne cneorum
Jiří Kameníček
chránená rastlina
mandľa nízka
mandľa nízka
Amygdalus nana
Jakub Rakovan
chránená rastlina
katran tatársky
katran tatársky
Crambe tataria
Jakub Rakovan
chránená rastlina
neotinea trojzubá
neotinea trojzubá
Neotinea tridentata
Marián Krivuš
chránená rastlina

Zmeny v popisoch

vŕba sliezska
Salix silesiaca Willd.

20. 05. 2017

vŕba oštepovitolistá okrúhlolistá
Salix hastata subsp. vegeta

20. 05. 2017

konopnica pernhofferova
Galeopsis pernhofferi Wettst.

11. 05. 2017

horčinka horkastá rakúska
Polygala amarella subsp. austriaca (Crantz) Jáv.

11. 05. 2017

kosáčik zakrivený
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

11. 05. 2017

iskerník sardínsky
Ranunculus sardous Crantz

11. 05. 2017

rožec tenoreho
Cerastium tenoreanum Ser.

11. 05. 2017

kyslička európska
Oxalis fontana

11. 05. 2017

kysličkovec dilleniov
Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub

11. 05. 2017

bledavka okolíkatá
Ornithogalum umbellatum

18. 04. 2017

drobuľka bezkoreňová
Wolffia arrhiza

18. 03. 2017

zemolez
Lonicera sp.

20. 02. 2017

záraza
Orobanche rapum-genistae Thuill.

26. 01. 2017

šípovka
Sagittaria latifolia Willd.

27. 11. 2016

ľanolistník bezlistencový
Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader

09. 11. 2016

jarabina prostredná
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

27. 10. 2016

škripinec trojhranný
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

25. 10. 2016

tamus obyčajný
Tamus communis L.

13. 10. 2016

hyacintovec
Hyacinthoides non scripta

13. 10. 2016

lykovec vavrínový
Daphne laureola L.

12. 10. 2016

hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa lucida subsp. calcicola Bloński

27. 09. 2016

žaburinka trojbrázdová
Lemna trisulca L.

24. 09. 2016

sklerant ročný
Scleranthus annuus L.

24. 09. 2016

slez maurský
Malva mauritiana

21. 09. 2016

striebrenka
Paronychia capitata (L.) Lam.

20. 09. 2016