Úvodná stránka » Výskyt húb »

Zoznam húb - Jún - Jedlé aj nejedlé huby


-
Melanotus phillipsii
-


-
Eutypa spinosa
bradavkatka ostnitá
Nejedlá huba


Marchandiomyces corallinus

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Sarea resinae
-Cupulina ascophanoides
žlutokosmatka


Obrázok nie je k dispozícii

Xeropilidium dennisii

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Symbiotaphrina microtheca
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Eutypa maura
Bradavkatka javorová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Xerombrophila crystallifera

Vzácna huba


Thecotheus himalayensis
schránkovecHysterographium flexuosum
skulinatník
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia aprilis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Ramsbottomia macracantha
-


Obrázok nie je k dispozícii
antródia lužná
Antrodia pulvinascens
-


antrodiela podobná
Antrodiella genistae
outkovka kručinková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
askobol
Ascobolus foliicola
hovník listomilný


askobol
Ascobolus crenulatus
hovník žlutozelený


askobol belavý
Ascobolus albidus
hovník bělavý


Obrázok nie je k dispozícii
askobol drevový
Ascobolus lignatilis
hovník dřevní


Obrázok nie je k dispozícii
askobol jelení
Ascobolus cervinus
hovník jelení


Obrázok nie je k dispozícii
askobol nahý
Ascobolus denudatus
hovník odkrytý


askobol otrubnatý
Ascobolus furfuraceus
hovník otrubičnatý
Nejedlá huba

askobol ružovočervenkastý
Ascobolus roseopurpurascens
hovník růžově purpurový


Obrázok nie je k dispozícii
askobol spáleniskový
Ascobolus carbonarius
hovník spáleništní
Nejedlá huba

askobol zelený
Ascobolus viridis
hovník zelený


askobol zrnitovýtrusný
Ascobolus aglaosporus
hovník


asterostróma hladkovýtrusná
Asterostroma laxum
-


Obrázok nie je k dispozícii
asterostróma okrová
Asterostroma cervicolor
-


Obrázok nie je k dispozícii
atélia listová
Athelia epiphylla
kornatečka obecná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
atélia nepukavá
Athelia nivea
kornatečka sněžná


Obrázok nie je k dispozícii
atélia obyčajný
Athelia decipiens
kornatečka bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
atélia vráskavejúca
Athelia salicum
kornatečka vrbová


Obrázok nie je k dispozícii
barsia
Barssia sp.
-


bedlica georgínina
Leucoagaricus georginae
bedla jiřinina
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlička páchnúca
Lepiota cristata
bedla hřebenitá
Nejedlá huba

bedľovec Bresadolov
Leucoagaricus americanus
-
Jedovatá huba

bedľovník orosený
Chamaemyces fracidus
bedla orosená
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
belák horský
Climacocystis borealis
plstnateček severský
Nejedlá huba

belánik Erikssonov
Hypochnicium erikssonii
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik hodvábny
Hypochnicium bombycinum
kornatec plsťový


Obrázok nie je k dispozícii
belánik poľský
Gyrophanopsis polonensis
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik zrastavý
Hypochnicium albostramineum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bercia buková
Bertia moriformis
morušovka bradavčitá
Nejedlá huba

blanovec dlhovýtrusný
Subulicystidium longisporum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bledokožka premenlivá
Fibulomyces mutabilis
-


Obrázok nie je k dispozícii
bodínia otrubnatá
Boidinia furfuracea
-


Obrázok nie je k dispozícii
bolínka drobnovýtrusná
Camarops microspora
bolinka drobnovýtrusá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bolínka ihličnanová
Camarops tubulina
bolinka černohnědá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
boubovia hladkovýtrusná
Boubovia nicholsonii
-


brevicelícium bradavičkaté
Brevicellicium olivascens
-


Obrázok nie je k dispozícii
brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
březovník obecný
Nejedlá huba

budiera ostnatovýtrusná
Boudiera acanthospora
-


budiera ostnatovýtrusná bledá
Boudiera acanthospora f. albida
-


čechračka jelšová
Paxillus rubicundulus
čechratka olšová
Jedovatá huba

čechračka podvinutá
Paxillus involutus
čechratka podvinutá
Jedovatá huba

čechratec obrovský
Leucopaxillus giganteus
běločechratka obrovská
Jedlá huba

čechratec zavalitý
Leucopaxillus tricolor
běločechratka trojbarvá
Vzácna huba

černúšik prostredný
Melanogaster intermedius
černoušek prostřední


červenica rumelková
Pycnoporus cinnabarinus
outkovka rumělková
Nejedlá huba

čiapočka močiarna
Mitrula paludosa
čapulka bahenní
Nejedlá huba

čiašenka jelšová
Pezizella alniella
miskovička olšová


Obrázok nie je k dispozícii
čiaška
Peziza lividula
-


čiaška
Peziza polaripapulata
-
Vzácna huba

čiaška
Peziza proteana f. proteana
-


čiaška jarabičia
Peziza perdicina
-


čiaška krátkohlúbiková
Peziza micropus
řasnatka krátkonohá
Nejedlá huba

čiaška malá
Peziza recedens
-
Nejedlá huba

čiaška miskovitá
Peziza succosa
řasnatka síromléčná
Nejedlá huba

čiaška Moravcova
Peziza moravecii
-


čiaška podvojná
Peziza phyllogena
řasnatka olivově hnědá
Nejedlá huba

čiaška purpurová
Peziza subisabellina
řasnatka vínová
Nejedlá huba

čiaška vosková
Peziza vesiculosa
řasnatka vosková
Jedlá huba

čiaška zelenkastohnedá
Peziza chlorophaea
-


Obrázok nie je k dispozícii
čiaška zrnitovýtrusná
Peziza pseudovesiculosa
-
Jedlá huba

čiašočka ovocná
Hymenoscyphus fructigenus
voskovička žaludová
Nejedlá huba

čírovnica broskyňová
Rugosomyces persicolor
čirůvka broskvová


číruška veľkohlavá
Pogonoloma macrocephalum
Běločechratka velkohlavá
Vzácna huba

daldínia koncentrická
Daldinia concentrica
sazovka kruhatá
Nejedlá huba

diatrypka diskovitá
Diatrype disciformis
korovitka terčovitá
Nejedlá huba

diskovník múrový
Xanthoria parietina var. parietina
terčovník zední


drevnatec
Xylaria filiformis
dřevnatka niťovitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drevnatec bukový
Xylaria carpophila
dřevnatka číškomilná
Nejedlá huba

drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
dřevnatka mnohotvárna
Nejedlá huba

drevnatec parohatý
Xylaria hypoxylon
dřevnatka parohatá
Nejedlá huba

drevnatec štíhly
Xylaria longipes
dřevnatka dlouhonohá
Nejedlá huba

drevnička žltá
Phaeohelotium terrestre
voskovička pupkovitá
Nejedlá huba

drevokaz slzivý
Serpula lacrymans
dřevomorka domácí
Nejedlá huba

drevovček bukový
Hypoxylon fragiforme
dřevomor červený
Nejedlá huba

drevovček hnedý
Hypoxylon fuscum
dřevomor hnědý
Nejedlá huba

drevovček mnohotvarý
Annulohypoxylon multiforme
dřevomor různotvarý
Nejedlá huba

drevovček moravský
Hypoxylon cercidicola
dřevomor moravský


drevovník sivomodrastý
Basidiodendron caesiocinereum
dřevovník našedlý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobnosférka
Plenodomus lingam
drobnička skvrnitá


Obrázok nie je k dispozícii
drobnosférka
Paraleptosphaeria nitschkei
drobnička


Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka
Psathyrella hirta
křehutka hnojná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka
Psathyrella pseudocasca
křehutka zestárla


Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka blanitá
Coprinopsis marcescibilis
-


drobuľka Candolleova
Psathyrella candolleana
křehulka Candolleova
Jedlá huba

drobuľka okrovohnedá
Psathyrella fatua
-


drobuľka pieskomilná
Psathyrella ammophila
křehutka písečná
Chránená huba

drobuľka temnejúca
Psathyrella tephrophylla
křehutka bledohlínová


dutinovka
Sclerencoelia fraxinicola
kornice jasanová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
endogona mliečna
Endogone lactiflua
endogone


endogona ovenčená
Endogone flammicorona
endogone ohnivá


epitélka ostníkatá
Epithele typhae
pokožkovka orobincová


Obrázok nie je k dispozícii
eutypelka
Eutypella sorbi
bradavkatka jeřábová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
eutypelka trnková
Eutypella prunastri
bradavkatka trnková
Nejedlá huba

flebiela hnednúca
Xenasmatella vaga
kornatec sírožlutý
Nejedlá huba

flebiela modrosivá
Xenasma tulasnelloideum
-


Obrázok nie je k dispozícii
flebiela rozložitá
Phlebiella pseudotsugae
-


Obrázok nie je k dispozícii
fúkavec sivý
Bovista plumbea
prášivka šedivá
Jedlá huba

golierovka bledosivá
Stropharia inuncta
límcovka natřená
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
golierovka pologuľovitá
Stropharia semiglobata
límcovka polokulovitá
Jedovatá huba

gradónia vodomilná
Graddonia coracina
-
Vzácna huba

grmanník brezový
Taphrina betulina
kadeřavka březová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hadovka smradľavá
Phallus impudicus
hadovka smrdutá
Nejedlá huba

haplotrichum lužné
Haplotrichum rubiginosum
pavučiník


Obrázok nie je k dispozícii
henningsovka belostná
Henningsomyces candidus
číšovec trubkovitý


hlinovec červenkastý
Hapalopilus nidulans
hlinák červenající
Jedovatá huba

hlinovec šafranový
Hapalopilus croceus
hlinák šafránový
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
hliva buková
Pleurotus pulmonarius
hlíva plicní
Výborná jedlá huba

hliva kotúčová
Pleurotus eryngii
hlíva máčková
Chránená huba

hliva lievikovitá
Pleurotus cornucopiae
hlíva nálevkovitá
Jedlá huba

hliva závojová
Pleurotus calyptratus
hlíva čepičkatá
Jedlá huba

hlivka
Neonectria fuckeliana
rážovka tykvovitá
Nejedlá huba

hlivka červená
Nectria cinnabarina
rážovka rumělková
Nejedlá huba

hľuza Bulliardova
Hymenogaster bulliardii
hlíza Bulliardova


hľuza piesočná
Hymenogaster arenarius
hlíza písečná


hľuzovka letná
Tuber aestivum
lanýž letní
Chránená huba

hnedák Schweinitzov
Phaeolus schweinitzii
hnědák Schweinitzův
Nejedlá huba

hnojník atramentový
Coprinopsis atramentaria
hnojník inkoustový
Jedlá huba

hnojník atramentový šupinatý
Coprinus atramentarius var. soboliferus
hnojník inkoustový hlízovitý
Jedlá huba

hnojník dutinový
Coprinopsis spelaiophila
hnojník trvanlivý
Nejedlá huba

hnojník chlpatý
Coprinopsis lagopus
hnojník zaječí
Nejedlá huba

hnojník klamný
Coprinellus subdisseminatus
hnojník
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hnojník kmeňový
Coprinellus truncorum
hnojník kmenový
Nejedlá huba

hnojník ligotavý
Coprinellus micaceus
hnojník třpytivý
Jedlá huba

hnojník obyčajný
Coprinus comatus
hnojník obecný
Jedlá huba

hnojník oranžovohrdzavý
Coprinopsis erythrocephala
hnojník červenohlavý
Nejedlá huba

hnojník ovinutý
Coprinopsis laanii
hnojník
Nejedlá huba

hnojník ozdobný
Parasola plicatilis
hnojník řasnatý
Nejedlá huba

hnojník pocukrený
Coprinus saccharinus
hnojník klamný


Obrázok nie je k dispozícii
hnojník rozsiaty
Coprinellus disseminatus
hnojník nasetý
Nejedlá huba

hnojník snehobiely
Coprinopsis nivea
-
Nejedlá huba

hnojník zbrázdený
Coprinopsis ochraceolanata
hnojník
Nejedlá huba

hnojník zdrsnený
Coprinopsis lagopides
hnojník zajícovitý
Nejedlá huba

hnojovec
Bolbitius titubans var. olivaceus
slzečník měnlivý
Nejedlá huba

hnojovec
Bolbitius pluteoides
slzečník štítovkovitý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hnojovec žltý
Bolbitius titubans
slzečník žloutkový
Nejedlá huba

hodvábnica
Entoloma politoflavipes
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica
Entoloma aprile
závojenka dubnová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica jarná
Entoloma clypeatum
závojenka podtrnka
Jedlá huba

hodvábnica krémová
Entoloma sepium
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica porfýrová
Entoloma porphyrophaeum
závojenka šedohnědá
Jedovatá huba

hodvábnica štítovitá
Entoloma cetratum
závojenka štítovitá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica Tjallingiovej
Entoloma tjallingiorum
závojenka hnědofialová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica väčšia
Entoloma hirtipes
závojenka slanečkovitá
Jedovatá huba

hodvábnica včasná
Entoloma vernum
závojenka jarní
Jedovatá huba

hodvábnica veľká
Entoloma sinuatum
závojenka olovová
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica zelenohlúbiková
Entoloma incanum
závojenka plavozelenavá
Jedovatá huba

holohlavec končistý
Psilocybe semilanceata
lysohlávka kopinatá
Jedovatá huba

holohlavec vločkatý
Psilocybe crobula
lysohlávka plevnatá
Nejedlá huba

holohlávka otavová
Panaeolina foenisecii
kropenatec otavní
Jedovatá huba

hríb bronzový
Boletus aereus
hřib bronzový
Výborná jedlá huba

hríb červený
Caloboletus calopus
hřib kříšť
Nejedlá huba

hríb dubový
Boletus reticulatus
hřib dubový
Výborná jedlá huba

hríb hnedofialový
Xanthoconium separans
hřib hnědofialový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb hrabový
Boletus carpinaceus
hřib habrový
Výborná jedlá huba

hríb jamkatý
Hemileccinum depilatum
hřib skvrnitý
Vzácna huba

hríb kaukazský
Suillellus caucasicus
hřib kavkazský
Vzácna huba

hríb kráľovský
Butyriboletus regius
hřib královský
Chránená huba

hríb modrejúci
Cyanoboletus pulverulentus
hřib modračka
Jedlá huba

hríb plavý
Hemileccinum impolitum
hřib plavý
Chránená huba

hríb príveskatý
Butyriboletus appendiculatus
hřib přívěskatý
Chránená huba

hríb Quéletov
Suillellus queletii
hřib Quéletův
Chránená huba

hríb Quéletov červený
Suillellus queletii var. lateritius
hřib Quéletův červený
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb satanský
Rubroboletus satanas f. satanas
hřib satan
Jedovatá huba

hríb siný
Suillellus luridus
hřib koloděj
Výborná jedlá huba

hríb sivoružový
Butyriboletus roseogriseus
hřib šedorůžový
Vzácna huba

hríb smrekový kyjakovitý
Boletus edulis var. clavipes
hřib žlutavý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb sosnový
Boletus pinophilus
hřib borový
Výborná jedlá huba

hríb striebristý
Butyriboletus fechtneri
hřib Fechtnerův
Chránená huba

hríb šumavský
Suillellus gabretae
hřib Šumavský
Vzácna huba

hríb vínovočervený
Imperator rhodopurpureus
hřib rudonachový
Jedovatá huba

hríb vlčí
Rubroboletus lupinus
hřib vlčí
Chránená huba

hríb voňavý
Lanmaoa fragrans
hřib vonný
Chránená huba

hríb zrnitohlúbikový
Neoboletus luridiformis
hřib kovář
Výborná jedlá huba

hríbnik gaštanovohnedý
Gyroporus castaneus
hřib kaštanový
Jedlá huba

hríbnik modrejúci
Gyroporus cyanescens
hřib siný
Výborná jedlá huba

hríbovec dutohlúbikový
Suillus cavipes
hřib dutonohý
Jedlá huba

hrobnička
Geopora tenuis
-


Obrázok nie je k dispozícii
hrobnička piesočná
Geopora arenicola
hrobenka pískomilná
Nejedlá huba

hrubatka žltnúca
Pachyella pseudosuccosa
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hrudka krehká
Genabea fragilis
-


húževnatec chlpatý
Panus neostrigosus
hlíva chlupatá
Nejedlá huba

húževnatec jedlý
Lentinula edodes
-


húževnatec pohárovitý
Neolentinus schaefferi
houževnatec pohárovitý
Nejedlá huba

húževnatec šupinatý
Neolentinus lepideus
houževnatec šupinatý
Nejedlá huba

húževnatec tigrovaný
Lentinus tigrinus
houževnatec tygrovaný
Nejedlá huba

húževnatec topoľový
Neolentinus cyathiformis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hviezdovec vlahojavný
Astraeus hygrometricus
hvězdák vlhkoměrný
Nejedlá huba

hviezdovka Pouzarova
Geastrum pouzarii
hvězdovka Pouzarova
Vzácna huba

hviezdovka strapkatá
Geastrum fimbriatum
hvězdovka brvitá
Nejedlá huba

hyfodoncia lužná
Fibrodontia gossypina
kornatec bavlníkový


Obrázok nie je k dispozícii
hyfodoncia Nešporova
Hyphodontia nespori
kornatec Nešporův


Obrázok nie je k dispozícii
hypochnela fialová
Hypochnella violacea
-


Obrázok nie je k dispozícii
chlpanka Guldenovej
Pseudombrophila guldeniae
-


chlpanka malovýtrusná
Pseudombrophila equina
-
Nejedlá huba

chlpanka Petrakova
Pseudombrophila petrakii
-


Obrázok nie je k dispozícii
chlpanka trusová
Pseudombrophila merdaria
-


chrastavica gáfrová
Scytinostroma portentosum
tlustěnka kafrová


chrastavica pružná
Scytinostroma galactinum
-


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavka hnedoolivová
Coniophora olivacea
popraška olivová


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavka pivničná
Coniophora puteana
popraška sklepní
Nejedlá huba

chrastavka polovoľná
Coniophora fusispora
-


chrastuľka obyčajná
Gloeocystidiellum porosum
kornateček okrovějící


Obrázok nie je k dispozícii
chriapač brvitý
Helvella macropus
stopečka pýřitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
chriapač jamkatý
Helvella lacunosa
chřapáč jamkatý
Jedlá huba

chriapač kalíškovitý
Helvella acetabulum
kališník obecný
Jedlá huba

chriapač sosnový
Helvella leucomelaena
chřapáč kalíškovitý
Jedlá huba

chriapač tmavý
Helvella solitaria
chřapáč ojedinělý
Vzácna huba

ihlohubka voňavá
Mycoacia nothofagi
hrotnatečka sladkovonná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
jahodník sasankovitý
Tubifera ferruginosa
rourkovka rezavá
Nejedlá huba

jelenkovka voňavá
Hydnellum suaveolens
lošák libovonný
Nejedlá huba

kalichovka
Chromosera cyanophylla
kalichovka namodralá
Vzácna huba

kalichovka drevná
Arrhenia epichysium
kalichovka šupinkatá
Vzácna huba

kalichovka fialovoružová
Omphalina discorosea
kalichovka lužní
Chránená huba

kalichovka oranžová
Loreleia postii
kalichovka Postova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kalichovka vrúbkovaná
Lichenomphalia umbellifera
kalichovka okoličnatá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kalichovnica horká
Pseudolaccaria pachyphylla
kalichovka tlustolupenná
Nejedlá huba

kališnica žltkastolupeňová
Gerronema strombodes
kalichovka žlutolupenná
Vzácna huba

kališník hnedooranžový
Omphalotus olearius
hlívovník olivový
Jedovatá huba

kalorka žihľavová
Calloria neglecta
kalorka kopřivová
Nejedlá huba

kapucňovec mliečny
Conocybe apala
čepičatka mléčná
Nejedlá huba

kapucňovec útly
Conocybe tenera
čepičatka útlá
Nejedlá huba

kapucňovec vlhkomilný
Conocybe digitalina
-


kapucňovka jednofarebná
Galerina unicolor
čepičatka jednobarvá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovka močiarna
Galerina paludosa
čepičatka močálová
Nejedlá huba

kapucňovka múčna
Galerina calyptrata
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
katinelka olivová
Catinella olivacea
ploskovička olivová
Vzácna huba

klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune
klanolístka obecná
Nejedlá huba

klanopórovka zriedkavá
Schizopora paradoxa
pórnovitka různopórá
Nejedlá huba

komôrkovka Michaelova
Hydnotrya michaelis
oříškovec Michaelov
Vzácna huba

komôrkovka podvojná
Hydnotrya bailii
-


komôrovka Tulasneova
Hydnotrya tulasnei
oříškovec Tulasneův
Vzácna huba

konárovka hrebenitá
Clavulina coralloides
kuřátečko hřebenité
Nejedlá huba

konfertícium bledé
Conferticium ravum
-


Obrázok nie je k dispozícii
konfertícium okrové
Conferticium ochraceum
-


Obrázok nie je k dispozícii
koreňovec
Rhizopogon occidentalis
kořenovec východní


Obrázok nie je k dispozícii
koreňovka
Heterobasidion parviporum
kořenovník smrkový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
koreňovka vrstevnatá
Heterobasidion annosum
kořenovník vrstevnatý
Nejedlá huba

kornatka mäsovočervená
Peniophora incarnata
kornatka masová
Nejedlá huba

kozák belostný
Leccinum percandidum
křemenáč bělostný
Výborná jedlá huba

kozák brezový
Leccinum scabrum
kozák březový
Výborná jedlá huba

kozák dubový
Leccinum aurantiacum
křemenáč krvavý
Výborná jedlá huba

kozák hnedý
Leccinum decipiens
křemenáč hnědý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák hrabový
Leccinum pseudoscabrum
kozák habrový
Výborná jedlá huba

kozák osikový
Leccinum albostipitatum
křemenáč osikový bělotřeňový
Výborná jedlá huba

kozák osikový hnedý
Leccinum rufum var. decipiens
křemenáč osikový hnědý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák rozličnofarebný
Leccinum variicolor
kozák barvoměnný
Výborná jedlá huba

kozák sivozelený
Leccinum thalassinum
kozák šedozelený
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák smrekový
Leccinum piceinum
křemenáč smrkový
Výborná jedlá huba

kozák topoľový f.robustná
Leccinum duriusculum f. robustum
kozák topolový f.robustní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák žltooranžový
Leccinum versipelle
křemenáč březový
Výborná jedlá huba

kozák žltopórový
Leccinellum crocipodium
kozák dubový
Výborná jedlá huba

kožnačka hrdzavohnedá
Hymenochaete rubiginosa
kožovka rezavá
Nejedlá huba

kožovka bledá
Hyphoderma pallidum
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovka ružovkastá
Hyphoderma medioburiense
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovnička zúbkatá
Hyphodermella corrugata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovník pásikavý
Coltricia perennis
dubkatec pohárkovitý
Nejedlá huba

kôrnatec
Terana coerulea
kornatec modrý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatec krémový
Efibula tuberculata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatec páperistý
Rhizochaete filamentosa
-


Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatka trávna
Laetisaria fuciformis
kornatka travní


krásnopórovec ovčí
Albatrellus ovinus
krásnopórka mlynářka
Jedlá huba

kráterokrčka čerešňová
Craterocolla cerasi
kráterokrčka třešňová


kráterovček brvitý
Hydnopolyporus fimbriatus
-


Obrázok nie je k dispozícii
kruhovka
Orbilia curvatispora
-


krútilôčka štetinkatá
Dinemasporiella hispidula
-


kuriatko jedlé
Cantharellus cibarius
liška obecná
Výborná jedlá huba

kvetovec Archerov
Clathrus archeri
květnatec archerův
Nejedlá huba

lachnetka biela
Lachnum virgineum
chlupáček bělostný
Nejedlá huba

lajnovec
Cheilymenia crucipila
-


lajnovec červený
Cheilymenia rubra
-


Obrázok nie je k dispozícii
lajnovec Dennisov
Cheilymenia dennisii
-


lakovka obyčajná
Laccaria laccata
lakovka laková
Jedlá huba

lalokovec hviezdovitý
Tylospora asterophora
-


Obrázok nie je k dispozícii
lastúrka lužná
Hohenbuehelia angustata
hlíva hustolistá


lastúrka modrastosivá
Hohenbuehelia atrocaerulea
hlíva siná
Nejedlá huba

lastúrka sivá
Hohenbuehelia grisea
hlíva šedá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklokôrovka obyčajná
Ganoderma lucidum
lesklokorka lesklá
Nejedlá huba

lesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma pfeifferi
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklokôrovka plochá
Ganoderma applanatum
lesklokorka ploská
Nejedlá huba

lesklospórka
Lamprospora moynei
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka ostnatovýtrusná
Lamprospora crechqueraultii var. macrantha
-


lofária tmavá
Porostereum spadiceum
pevník kaštanový


lopatička žltkastá
Spathularia flavida
lopatička kyjovitá
Jedlá huba

lopatovka obyčajná
Auriscalpium vulgare
lžičkovec šiškový
Nejedlá huba

lúčnica
Hygrocybe salicis-herbaceae
voskovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica citrónovožltá
Hygrocybe chlorophana
voskovka citronová
Nejedlá huba

lúčnica hlienistá
Hygrocybe glutinipes
voskovka slizonohá
Nejedlá huba

lúčnica hlienistá červená
Hygrocybe glutinipes var. rubra
voskovka slizonohá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica hrotitá
Hygrocybe acutoconica
voskovka stálá
Nejedlá huba

lúčnica kuriatkovitá
Hygrocybe cantharellus
voskovka lišková
Nejedlá huba

lúčnica kužeľovitá
Hygrocybe conica
voskovka kuželovitá
Jedovatá huba

lúčnica mokraďová
Hygrocybe helobia
voskovka bažinná
Vzácna huba

lúčnica žltozelená
Gliophorus psittacinus
voskovka papouščí
Nejedlá huba

lúpavka obličková
Hysterangium nephriticum
loupavka ledvinitá


lúpavka vápencová
Hysterangium calcareum
loupavka vápencová


lupeňopórovec hnedožltý
Phylloporus pelletieri
lupenopórka


lupeňovka brezová
Lenzites betulina
lupeník březový
Nejedlá huba

machovček oranžový
Rickenella fibula
kalichovka oranžová
Nejedlá huba

machovec obyčajný
Rhodocybe gemina
rudoušek uťatý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
machovec sivý
Rhodocybe mundula
rudoušek hořký


marceleina
Marcelleina rickii
marcelinka Rickova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
marceleina
Marcelleina persoonii
marcelinka Persoonova
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
marceleina Georgeova
Marcelleina georgii
-


masliak biely
Suillus placidus
klouzek bílý
Jedlá huba

masliak citrónovožltý
Suillus nueschii
klouzek medožlutý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
masliak duglaskový
Suillus lakei
hřib douglaskový
Jedlá huba

masliak kravský
Suillus bovinus
klouzek kravský
Jedlá huba

masliak lepkavý
Suillus viscidus
klouzek slizký
Jedlá huba

masliak limbový
Suillus plorans
klouzek limbový
Jedlá huba

masliak obyčajný
Suillus luteus
klouzek obecný
Výborná jedlá huba

masliak smrekovcový
Suillus grevillei
klouzek sličný
Výborná jedlá huba

masliak strakatý
Suillus variegatus
klouzek (hřib) strakoš
Jedlá huba

masliak zrnitý
Suillus granulatus
klouzek zrnitý
Výborná jedlá huba

matovka tmavá
Callistosporium luteo-olivaceum
penízovka olivová
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
meďovec korenistý
Chalciporus piperatus
hřib peprný
Nejedlá huba

metulodoncia hrboľatá
Metulodontia nivea
-


Obrázok nie je k dispozícii
mihavka
Vibrissea leptospora
míhavka tenkovýtrusá (přisedlá)
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
mihavka odfarbená
Vibrissea decolorans
míhavka odbarvená
Nejedlá huba

mihavka vodná
Vibrissea truncorum
mihavka vodní
Vzácna huba

misovka žilkovaná
Disciotis venosa
terčovnice síťnatá
Jedlá huba

mištička nahá
Arcyria denudata
vlnatka červená
Nejedlá huba

mištička popolavá
Arcyria cinerea
vlnatka šedá
Nejedlá huba

mrežovka červená
Clathrus ruber
-
Nejedlá huba

muchotrávka biela
Amanita verna
muchomůrka jarní
Jedovatá huba

muchotrávka červenkastá
Amanita rubescens
muchomůrka růžovka
Výborná jedlá huba

muchotrávka hrubá
Amanita excelsa
muchomůrka šedivka
Jedlá huba

muchotrávka chrastavá
Amanita ceciliae
muchomůrka šupinatá
Nejedlá huba

muchotrávka končistá
Amanita virosa
muchomůrka jízlivá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka olivovohnedastá
Amanita franchetii
muchomůrka drsná
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka plavohnedá
Amanita fulva
muchomůrka plavá
Jedlá huba

muchotrávka porfýrovosivá
Amanita porphyria
muchomůrka porfyrová
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka pošvatá
Amanita vaginata
muchomůrka pošvatá
Jedlá huba

muchotrávka slamovožltá
Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá
Jedovatá huba

muchotrávka striebristá
Amanita mairei
muchomůrka Maireho
Nejedlá huba

muchotrávka umbrovožltá
Amanita battarrae
muchomůrka žlutoolivová
Jedlá huba

muchotrávka vajcovitá
Amanita ovoidea
muchomůrka vejčitá
Nejedlá huba

nemánia temná
Nemania serpens
dřevomor zakroucený (plazivý)
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
neotielka
Neottiella hetieri
-


neotielka
Neottiella albocincta
-


obrúbenec beztvarý
Aleurodiscus amorphus
škrobnatec jedlový
Nejedlá huba

obrúbenec oranžový
Aleurodiscus aurantius
škrobnatec oranžový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ohnivec rakúsky
Sarcoscypha austriaca
ohnivec rakouský
Nejedlá huba

ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellův
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec obyčajný
Phellinus igniarius
ohňovec obecný
Nejedlá huba

orbília
Orbilia carpoboloides
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia vinosa
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia aristata
kruhovka


Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia euonymi
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostňovka jabloňová
Sarcodontia crocea
hrotnatka zápašná


ostropórovec kôrový
Oxyporus corticola
ostropórka korová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostropórovec nížinný
Oxyporus latemarginatus
ostropórka lužní
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
ostropórka topolová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pahliva Ehrendorferova
Crepidotus ehrendorferi
-
Vzácna huba

pahliva machová
Crepidotus epibryus
trepkovitka mechová
Nejedlá huba

pahliva mäkká
Crepidotus mollis
trepkovitka měkká
Nejedlá huba

pahliva plochá
Crepidotus applanatus
trepkovitka zploštělá
Nejedlá huba

pahliva premenlivá
Crepidotus variabilis
trepkovitka měnlivá
Nejedlá huba

pahliva šafranová
Crepidotus crocophyllus
trepkovitka šafránová
Chránená huba

pakôrovec kožovitý
Byssomerulius corium
dřevokaz papírovitý
Nejedlá huba

parôžkovec lepkavý
Calocera viscosa
krásnorůžek lepkavý
Nejedlá huba

parôžkovec malý
Calocera cornea
krásnorůžek rohovitý
Nejedlá huba

parôžkovec zvrásnený
Calocera glossoides
krásnorůžek smržovitý
Vzácna huba

pavučinovec červenopásový
Cortinarius armillatus
pavučinec náramkovitý
Nejedlá huba

pavučinovec fialovohnedý
Cortinarius variicolor
pavučinec měnlivý
Nejedlá huba

pavučinovec fialový
Cortinarius violaceus
pavučinec fialový
Nejedlá huba

pavučinovec gaštanový
Cortinarius castaneus
pavučinec kaštanový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec krvavolupeňový
Cortinarius semisanguineus
pavučinec polokrvavý
Nejedlá huba

pavučinovec otravný
Cortinarius rubellus
pavučinec skvělý, pavučinec červenooranžový
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec slamovožltý
Cortinarius triumphans
pavučinec zlatý
Jedlá huba

pavučinovec slizký
Cortinarius mucosus
pavučinec slizký
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec vrchoviskový
Cortinarius paleaceus
pavučinec plevnatý
Nejedlá huba

pavučinovec zvoncovitý
Cortinarius saniosus
pavučinec přižloutlý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pažilnačka ihličnanová
Phlebiopsis gigantea
-


pečeňovec dubový
Fistulina hepatica
pstřeň dubový
Jedlá huba

pečiarka
Agaricus moelleri
pečárka perličková
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka dlhohlúbiková
Agaricus altipes
pečárka dlouhonohá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka dvojvýtrusná
Agaricus bisporus
pečárka dvouvýtrusná
Výborná jedlá huba

pečiarka hájová
Agaricus sylvicola
pečárka hajní
Výborná jedlá huba

pečiarka jarabičia
Agaricus phaeolepidotus
pečárka koroptví
Jedovatá huba

pečiarka letná
Agaricus aestivalis
pečárka letní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka obyčajná
Agaricus bitorquis
pečárka opásaná
Výborná jedlá huba

pečiarka ovčia
Agaricus arvensis
pečárka ovčí
Výborná jedlá huba

pečiarka páchnuca
Agaricus xanthodermus
pečárka zápašná
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka pavučinatá
Agaricus fuscofibrillosus
pečárka tmavovláknitá
Nejedlá huba

pečiarka poľná
Agaricus campestris
pečárka polní
Výborná jedlá huba

pečiarka smradľavá
Agaricus bernardii
pečárka Bernardova
Chránená huba

peniazočka húževnatá
Strobilurus stephanocystis
penízovka provázková
Jedlá huba

peniazovček plochý
Biscogniauxia simplicior
káčovka ploská
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka
Rhodocollybia prolixa var. prolixa
penízovka prodloužená


Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka dubová
Gymnopus dryophilus
penízovka dubová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka hnedá
Gymnopus ocior
-


peniazovka huňatá
Gymnopus hariolorum
penízovka věštecká


peniazovka nakopená
Connopus acervatus
penízovka nahloučená
Jedlá huba

peniazovka vretenovitohlúbiková
Gymnopus fusipes
penízovka vřetenonohá
Jedovatá huba

peniazovka zúbkatá skrútená
Rhodocollybia prolixa var. distorta
penízovka prodloužená kroucená


peniofóra tenká
Peniophora lycii
-


Obrázok nie je k dispozícii
perócia
Perrotia flammea
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pevnica borievková
Amylostereum laevigatum
pevník hladký
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pevník červenejúci
Stereum sanguinolentum
pevník krvavějící
Nejedlá huba

pevník chlpatý
Stereum hirsutum
pevník chlupatý
Nejedlá huba

pevník zvrásený
Stereum rugosum
pevník korkovitý
Nejedlá huba

pevníkovec purpurový
Chondrostereum purpureum
pevník nachový
Nejedlá huba

pilátovka iberská
Fomitopsis iberica
-


Obrázok nie je k dispozícii
piloderma žltooranžová
Piloderma fallax
-


Obrázok nie je k dispozícii
plávka
Russula variegatula
holubinka bělovýtrusá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka belavá
Russula delica
holubinka bílá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka blednúca
Russula exalbicans
holubinka parková
Nejedlá huba

plávka brezová
Russula betularum
holubinka březová
Nejedlá huba

plávka brvitá
Russula amoenicolor
holubinka úhledná
Jedlá huba

plávka černejúca
Russula nigricans
holubinka černající
Jedlá huba

plávka červenobiela
Russula rubroalba
holubinka červenobílá
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka dievčenská
Russula puellaris
holubinka dívčí
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka drobivá
Russula terenopus
holubinka zemitá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka fialovkastokrémová
Russula lilacinocremea
holubinka krémovoliláková
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka fialovozelená
Russula ionochlora
holubinka fialovozelená


Obrázok nie je k dispozícii
plávka hlinovožltá
Russula ochroleuca
holubinka hlínožlutá
Jedlá huba

plávka hnedočervená
Russula alutacea
holubinka podrusá
Výborná jedlá huba

plávka hrabová
Russula carpini
holubinka habrová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka hrebenatá
Russula pectinata
holubinka hřebenitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka chrómovožltá
Russula claroflava
holubinka chromová
Jedlá huba

plávka jahodovočervená
Russula paludosa
holubinka jahodová
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka jódová
Russula turci
holubinka Turkové
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka kalnozelená
Russula pseudo-olivascens
holubinka naolivovělá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka krehká
Russula fragilis
holubinka křehká
Nejedlá huba

plávka Langeova
Russula langei
holubinka Langeova
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka lasičia
Russula mustelina
holubinka kolčaví
Výborná jedlá huba

plávka lúčovitá
Russula amoenolens
holubinka hřebílkatá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka mandľová
Russula vesca
holubinka mandlová
Výborná jedlá huba

plávka medová
Russula melliolens
holubinka medovonná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka modrastá
Russula cyanoxantha
holubinka namodralá
Výborná jedlá huba

plávka obyčajná
Russula integra
holubinka celokrajná
Výborná jedlá huba

plávka octová
Russula acetolens
holubinka žlutá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka odfarbená
Russula decolorans
holubinka odbarvená
Jedlá huba

plávka olivová
Russula olivacea
holubinka olivová
Výborná jedlá huba

plávka pestrá
Russula columbicolor
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka pôvabná
Russula amoena
holubinka půvabná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka purpurovočervená
Russula laeta
holubinka veselá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka rôznofarebná
Russula versicolor
holubinka unylá
Jedlá huba

plávka ružová
Russula roseicolor
holubinka narůžovělá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka smradľavá
Russula foetens
holubinka smrdutá
Nejedlá huba

plávka strakatá
Russula grisea
holubinka doupňáková
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka štíhla
Russula gracillima
holubinka štíhlá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka trávomilná
Russula brevis
holubinka
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka trávovozelená
Russula aeruginea
holubinka trávozelená
Jedlá huba

plávka úzkobrvá
Russula stenotricha
holubinka úzkobrvá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka včasná
Russula nauseosa
holubinka raná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka vínovoružová
Russula pseudoromellii
holubinka vínově růžová
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka voňavá
Russula odorata
holubinka vonná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka Wernerova
Russula werneri
holubinka Wernerova
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka zelenkastá
Russula virescens
holubinka nazelenalá
Výborná jedlá huba

plávka zrnitobunková
Russula melitodes
holubinka mednatá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
plávka žlčová
Russula fellea
holubinka žlučová
Nejedlá huba

plávka žltnúca
Russula luteotacta
holubinka citlivá
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
plesňovka klinčekovitá
Thelephora caryophyllea
plesňák karafiátový
Nejedlá huba

plesňovka zemná
Thelephora terrestris
plesňák zemní
Nejedlá huba

plesňovka zemná rozliata
Thelephora terrestris f. resupinata
-


Obrázok nie je k dispozícii
pleťovec obyčajný
Abortiporus biennis
různopórka pleťová
Nejedlá huba

pňovka fialovohnedá
Panellus violaceofulvus
pařezník fialovoplavý
Vzácna huba

pňovka obyčajná
Panellus stipticus
pařezník obecný
Nejedlá huba

podhríb
Tylopilus plumbeoviolaceus
hřib
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
podhríb žlčový
Tylopilus felleus
hřib žlučník
Nejedlá huba

pohárovka ohnivá
Caloscypha fulgens
krasočíška žlutá
Vzácna huba

poľnička močiarna
Agrocybe paludosa
polnička bažinná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
poľnička topoľová
Cyclocybe cylindracea
polnička topolová
Chránená huba

poľnička tvrdá
Agrocybe dura
polnička tuhá
Jedlá huba

poľnička včasná
Agrocybe praecox
polnička raná
Jedlá huba

popolníček stlačený
Vascellum pratense
pýchavka stlačená
Jedlá huba

pórnatec Pouzarov
Rigidoporus pouzarii
pórnatice
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pórovníček oranžovkastý
Junghuhnia nitida
pórnatka krásnopórá


pošvovec čiernovláknitý
Volvariella volvacea
kukmák sklepní
Jedlá huba

pošvovec obyčajný
Volvariella gloiocephala
kukmák okázalý
Jedlá huba

pošvovec smrekový
Volvariella hypopithys
kukmák prostřední
Jedlá huba

pošvovec stromový
Volvariella bombycina
kukmák bělovlnný
Nejedlá huba

pošvovec Taylorov
Volvariella taylorii
kukmák Tayloruv
Nejedlá huba

povlačník oranžový
Leucogyrophana mollusca
dřevomorka meruňková


povojník ružovohnedastý
Gloeocystidiellum lactescens
-


Obrázok nie je k dispozícii
povraznica širokolupeňová
Megacollybia platyphylla
penízovka širokolupenná
Jedovatá huba

práchnovček lekársky
Fomitopsis officinalis
verpáník lékařský
Chránená huba

práchnovček pásikavý
Fomitopsis pinicola
troudnatec pásovaný
Nejedlá huba

práchnovec kopytovitý
Fomes fomentarius
troudnatec kopytovitý
Nejedlá huba

prášnica bradavičnatá
Lycoperdon perlatum
pýchavka obecná
Výborná jedlá huba

prášnica hruškovitá
Lycoperdon pyriforme
pýchavka hruškovitá
Jedlá huba

prilbička Abramsova
Mycena abramsii
helmovka raná
Nejedlá huba

prilbička bielohlúbiková
Mycena niveipes
helmovka sněhonohá
Nejedlá huba

prilbička červenoobrúbená
Mycena rubromarginata
helmovka červenobřitá


prilbička diskovitá
Mycena stylobates
-
Nejedlá huba

prilbička ihličková
Mycena acicula
helmovka jehličkovitá
Nejedlá huba

prilbička inovaťová
Mycena leptocephala
helmovka ojíněná
Nejedlá huba

prilbička krvavomliečna
Mycena haematopus
helmovka krvonohá
Nejedlá huba

prilbička mliečna
Mycena galopus
helmovka mléčná
Nejedlá huba

prilbička modrastá
Mycena amicta
helmovka modravá


prilbička naklonená
Mycena inclinata
helmovka leponohá
Nejedlá huba

prilbička páchnuca
Mycena alcalina
helmovka louhová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
prilbička reďkovková
Mycena pura
helmovka ředkvičková
Jedovatá huba

prilbička ružovolupeňová
Mycena galericulata
helmovka tuhonohá
Nejedlá huba

prilbička zúbkovaná
Mycena pelianthina
helmovka zoubkatá
Jedovatá huba

prilbička žltohlúbiková
Mycena renati
helmovka žlutonohá
Nejedlá huba

psovka obyčajná
Mutinus caninus
psivka obecná
Nejedlá huba

pukavec rozložitý
Cylindrobasidium evolvens
kornatec rozvitý
Nejedlá huba

rebrovička zavzdušnená
Arrhenia griseopallida
kalichovka bledošedá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
riasnatka spálenisková
Plicaria carbonaria
-


rizinka zvlnená
Rhizina undulata
kořenitka nadmutá
Jedlá huba

rozpadavec dlabaný
Lycoperdon utriforme
pýchavka dlabaná
Jedlá huba

rozpadavec stopkatý
Lycoperdon excipuliforme
pýchavka palicovitá
Jedlá huba

rôsolovka lupeňovitá
Tremella foliacea
rosolovka listovitá
Nejedlá huba

rôsolovka parazitická
Tremella simplex
rosolovka parazitická
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
rôsolovka zlatožltá
Tremella mesenterica
rosolovka mozkovitá
Nejedlá huba

rubínovec obyčajný
Rubinoboletus rubinus
hřib (měďovník) rubínový
Chránená huba

ružovka vretenovitovýtrusná belavá
Rhodoscypha ovilla forma albida
-


rýdzik dubový
Lactarius quietus
ryzec dubový
Jedlá huba

rýdzik gáfrový
Lactarius camphoratus
ryzec kafrový
Nejedlá huba

rýdzik jelšový
Lactarius obscuratus
ryzec olšový


rýdzik korenistý
Lactarius piperatus
ryzec peprný
Jedlá huba

rýdzik kruhovaný
Lactarius circellatus
ryzec habrový
Jedovatá huba

rýdzik ryšavý
Lactarius rufus
ryzec ryšavý
Nejedlá huba

rýdzik sivozelený
Lactarius blennius
ryzec zelený
Nejedlá huba

rýdzik sladkastý
Lactarius subdulcis
ryzec nasládlý
Nejedlá huba

rýdzik surovičkový
Lactarius volemus
ryzec syrovinka
Výborná jedlá huba

rýdzik zelenejúci
Lactifluus glaucescens
ryzec zelenající
Jedlá huba

ryhovec hnedofialový
Trichaptum fuscoviolaceum
bránovitec hnědofialový
Nejedlá huba

ryhovec jedľový
Trichaptum abietinum
bránovitec jedlový
Nejedlá huba

ryšavec lúčový
Inonotus radiatus
rezavec lesknavý
Nejedlá huba

ryšavec srstnatý
Inonotus hispidus
rezavec štětinatý
Nejedlá huba

ryšavec šikmý
Inonotus obliquus
rezavec šikmý
Nejedlá huba

septocystídia zúbkatá
Scopuloides rimosa
-


Obrázok nie je k dispozícii
schránkovec Pelletierov
Thecotheus pelletieri
schránkovec Pelletierův
Nejedlá huba

sieťkovček červenkastý
Daedaleopsis confragosa
síťkovec načervenalý
Nejedlá huba

sieťkovec dubový
Daedalea quercina
síťkovec dubový
Nejedlá huba

sieťovník bledý
Botryobasidium conspersum
pavučiník vločkatý


Obrázok nie je k dispozícii
sieťovník obyčajný
Botryobasidium subcoronatum
-


Obrázok nie je k dispozícii
sieťovník splývavý
Botryobasidium laeve
-


Obrázok nie je k dispozícii
sieťovník tmavnúci
Botryobasidium vagum
pavučiník člunkovýtrusý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
sírovec obyčajný
Laetiporus sulphureus
sírovec žlutooranžový
Jedlá huba

sivolupeňovka
Tephrocybe palustris
penízovka rašeliníková
Nejedlá huba

sivopórovka tmavá
Bjerkandera adusta
šedopórka osmahlá
Nejedlá huba

sivopórovka zadymená
Bjerkandera fumosa
šedopórka zakouřená
Nejedlá huba

sliznačka koreňujúca
Hymenopellis radicata
penízovka kořenující
Jedlá huba

slizočiaška chlpatá
Pezoloma ciliifera
-
Vzácna huba

slizopórovka radová
Meruliopsis taxicola
dřevokaz borový


slizovka žĺtková
Fuligo septica
slizovka tříslová
Nejedlá huba

slzivka
Hebeloma collariatum
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
slzivka obyčajná
Hebeloma crustuliniforme
slzivka oprahlá
Jedovatá huba

slzovec oranžovočervený
Dacrymyces chrysospermus
kropilka dlanitá
Nejedlá huba

slzovec rôsolovitý
Dacrymyces stillatus
kropilka rosolovitá
Nejedlá huba

smeťovček uhorkový
Macrocystidia cucumis
cystidovka rybovonná
Nejedlá huba

smeťovička zelenkastohnedá
Simocybe haustellaris
kržatka jazykovitá


smeťovka poprášená
Tubaria conspersa
kržatka poprášená
Nejedlá huba

smeťovka prstienkatá
Tubaria confragosa
kržatka vrásčitá
Vzácna huba

smeťovka Romagnesiho
Tubaria romagnesiana
kržatka Romagnesiho
Jedlá huba

srsťovec okrovožltý
Steccherinum ochraceum
ostnateček okrový
Nejedlá huba

stopkovec vláknitý
Tulostoma fimbriatum
palečka brvitá
Nejedlá huba

strapačka
Ramaria apiculata
kuřátka nazelenalá
Nejedlá huba

strapačka borovicová
Ramaria invalii
kuřátka Invalova
Nejedlá huba

strapačka úhľadná
Ramaria formosa
kuřátka sličná
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
strapačka zadymená
Ramaria fumigata
kuřátka zakouřená
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
strapcovka maková
Hypholoma capnoides
třepenitka maková
Jedlá huba

strapcovka zväzkovitá
Hypholoma fasciculare
třepenitka svazčitá
Jedovatá huba

strmulec kyjovitý
Lyophyllum pseudosinuatum
-


Obrázok nie je k dispozícii
strmulec sivejúci
Lyophyllum paelochroum
líha nečistá
Nejedlá huba

strmuľka hnedočervená
Bonomyces sinopicus
strmělka štěničná
Nejedlá huba

strmuľka hrabanková
Clitocybe phyllophila
strmělka listomilná
Jedovatá huba

struháčik blanitý
Radulomyces molaris
struhák blanitý
Nejedlá huba

struháčik jedľový
Cerocorticium sulfureoisabellinum
-
Vzácna huba

suchohríb
Hortiboletus engelii
hřib Engelův
Jedlá huba

suchohríb červenohnedý
Boletus ferrugineus
suchohřib osmahlý
Výborná jedlá huba

suchohríb hnedý
Imleria badia
suchohřib hnědý
Výborná jedlá huba

suchohríb Marekov
Xerocomellus marekii
hřib Markův
Vzácna huba

suchohríb plstnatý
Boletus subtomentosus
suchohřib plstnatý
Výborná jedlá huba

suchohríb uťatovýtrusný
Xerocomellus porosporus
suchohřib uťatovýtrusný
Jedlá huba

suchohríb žltomäsový
Xerocomellus chrysenteron
suchohřib žlutomasý
Jedlá huba

škrupinovček okrový
Scytinostromella heterogenea
-


Obrázok nie je k dispozícii
škrupinovec špinavookrový
Botryohypochnus isabellinus
pavučiník izabelový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
šošovička Velenovského
Chalazion velenovskyi
-


šťavnačka plávkovitá
Hygrophorus russula
šťavnatka holubinková
Výborná jedlá huba

šťavnatec slziaci
Postia guttulata
bělochoroš slzící
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
štefenzia horská
Stephensia colomboi
-


štítovka čiernolupeňová
Pluteus atromarginatus
štítovka černolemá
Jedlá huba

štítovka hľúzkovitá
Pluteus semibulbosus
štítovka hlízečkatá
Nejedlá huba

štítovka jelenia
Pluteus cervinus
štítovka jelení
Jedlá huba

štítovka rozpraskaná
Pluteus diettrichii
štítovka Dietrichova


štítovka šarlátová
Pluteus aurantiorugosus
štítovka šarlatová
Vzácna huba

štítovka škoricovohnedá
Pluteus chrysophaeus
štítovka zlatová
Nejedlá huba

štítovka šupinkatá
Pluteus ephebeus
-


štítovka vláknitá
Pluteus umbrosus
štítovka stinná
Nejedlá huba

štítovka vŕbová
Pluteus salicinus
štítovka vrbová
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
štítovka žltá
Pluteus leoninus
štítovka žlutá
Nejedlá huba

štítovnička
Scutellinia crucipila
kosmatka křížochlupá
Nejedlá huba

štítovnička
Scutellinia minutella
kosmatka maličká
Nejedlá huba

štítovnička
Scutellinia alnea
kosmatka olšová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
štítovnička
Scutellinia immersa
kosmatka ponořená
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
štítovnička
Scutellinia sinensis
-


štítovnička obyčajná
Scutellinia scutellata
kosmatka štítovitá
Nejedlá huba

štítovnička tmavá
Scutellinia umbrorum
kosmatka stínomilná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
šupinačka menlivá
Kuehneromyces mutabilis
opeňka měnlivá
Výborná jedlá huba

šupinovka lužná
Meottomyces dissimulans
čepičatka hlízonohá


šupinovka spálenisková
Pholiota highlandensis
šupinovka spáleništní
Nejedlá huba

tancuľka
Marasmiellus tricolor
špička trojbarvá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
tancuľka konáriková
Marasmiellus ramealis
špička větevná
Nejedlá huba

tanečnica
Gloiocephala menieri
špička orobincová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
tanečnica čiernohlúbiková
Gymnopus androsaceus
špička pochybková (žíněná)
Nejedlá huba

tanečnica dubová
Marasmius prasiosmus
-


Obrázok nie je k dispozícii
tanečnica kožovitá
Marasmius torquescens
špička kroutivá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
tanečnica poľná
Marasmius oreades
špička obecná
Výborná jedlá huba

tanečnica travinná
Marasmius graminum
špička travinná
Nejedlá huba

tanečnička zvončekovitá
Xeromphalina campanella
kalichovka zvonečková
Nejedlá huba

tarzeta ružová
Rhodotarzetta rosea
-


tarzeta škótska
Tarzetta scotica
zvonkovka skotská
Nejedlá huba

tarzeta špinavá
Tarzetta spurcata
zvonkovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
tarzeta zúbkatá
Tarzetta cupularis
zvonkovka číškovitá
Nejedlá huba

tmavohríb obyčajný
Porphyrellus porphyrosporus
hřib nachovýtrusý
Jedlá huba

tmavorôsolovec brezový
Exidia cartilaginea
černorosol chrupavčitý
Nejedlá huba

tmavorôsolovec mozgovitý
Exidia glandulosa
černorosol bukový
Nejedlá huba

tmavorôsolovka drobná
Exidia badioumbrina
černorosol umbrový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
tmavuľka bledá
Melanoleuca strictipes
tmavobělka světle medová
Jedlá huba

tmavuľka bradavičnatá
Melanoleuca verrucipes
tmavobělka bradavčitá
Vzácna huba

tmavuľka žltohnedá
Melanoleuca cognata
tmavobělka žlutavá
Jedlá huba

trámovka anízová
Gloeophyllum odoratum
anýzovník vonný
Nejedlá huba

trámovka jedľová
Gloeophyllum abietinum
trámovka jedlová
Nejedlá huba

trhavec švédsky
Sistotremastrum suecicum
rozděrka švédská


Obrázok nie je k dispozícii
trhavka biela
Sistotrema coroniferum
-


Obrázok nie je k dispozícii
trichoféa
Trichophaea woolhopeia
bělokosmatka osmahlá


trichoféa belavá
Trichophaea albospadicea
-
Vzácna huba

trichoféa bradavičnatá
Trichophaea pseudogregaria
-
Vzácna huba

trichoféa dvojhrotová
Trichophaeopsis bicuspis
bělokosmatka dvouhrotá


trichofea uhľomilná
Trichophaea hemisphaerioides
bělokosmatka miskovitá
Nejedlá huba

trúdnik hľuzovitý
Polyporus tuberaster
choroš hlíznatý
Jedlá huba

trúdnik klobúčkatý
Polyporus umbellatus
choroš oříš
Výborná jedlá huba

trúdnik plástovitý
Polyporus arcularius
choroš plástvový
Nejedlá huba

trúdnik premenlivý
Polyporus varius
choroš měnlivý
Nejedlá huba

trúdnik strapkatý
Polyporus ciliatus
choroš zimní
Nejedlá huba

trúdnik šupinatý
Polyporus squamosus
choroš šupinatý
Jedlá huba

trúdnik tmavohlúbikový
Royoporus badius
choroš smolonohý
Nejedlá huba

trúdnik trávomilný
Polyporus rhizophilus
choroš travní
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnik veľkopórový
Polyporus alveolaris
choroš voštinovitý
Jedlá huba

trúdnik zimný
Polyporus brumalis
choroš poloplástvový
Nejedlá huba

trúdnikovček hrubý
Antrodia crassa
pórnatka tlustá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovček Kmeťov
Antrodia kmetii
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovček korkovitý
Antrodia sinuosa
outkovka zprohýbaná
Nejedlá huba

trúdnikovček teplomilný
Antrodia plicata
outkovka topolová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovček žltý
Antrodia xantha
pórnatka žluťoučká
Nejedlá huba

trúdnikovec červenkastý
Trametes confragosa
outkovka načervenalá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovec hrbatý
Trametes gibbosa
outkovka hrbatá
Nejedlá huba

trúdnikovec chlpatý
Trametes hirsuta
outkovka chlupatá
Nejedlá huba

trúdnikovec pestrý
Trametes versicolor
outkovka pestrá
Nejedlá huba

tulipánovka fialová
Sarcosphaera coronaria
baňka velkokališná
Chránená huba

tvarohovec jabloňový
Aurantiporus fissilis
bělochoroš jabloňový
Vzácna huba

tvarohovník zhrubnutý
Tyromyces lacteus
bělochoroš mléčný


Obrázok nie je k dispozícii
tvrdúšik lúpavkový
Sclerogaster hysterangioides
-


tyrkyštek chĺpkatý
Aeruginoscyphus sericeus
-
Nejedlá huba

uhliarik pálený
Kretzschmaria deusta
spálenka skořepatá
Nejedlá huba

uchovec bazový
Auricularia auricula-judae
boltcovitka ucho Jidášovo
Jedlá huba

uchovka pásikavá
Auricularia mesenterica
boltcovitka mozkovitá
Nejedlá huba

uško čiaškovité
Otidea apophysata
-


Obrázok nie je k dispozícii
uško zriasené
Otidea phlebophora
-
Vzácna huba

valsa
Valsa friesii
bradavkatka Friesova
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
vápnikovec
Physarum virescens
vápenatka nazelenalá
Nejedlá huba

varvária drobnovýtrusná
Vararia ochroleuca
-


Obrázok nie je k dispozícii
vatovec obrovský
Calvatia gigantea
vatovec obrovský
Jedlá huba

vlahovka šišková
Ombrophila janthina
plátenice


vláknica
Inocybe oblectabilis
vláknice zábavná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica
Inocybe albomarginata
vláknice bělolemá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica
Inocybe angulatosquamulosa
vláknice
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica
Inocybe soluta
vláknice hladká
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica
Inocybe bresadolae
vláknice Bresadolova
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica
Inocybe hygrophorus
vláknice šťavnatkovitá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica Cookeova
Inocybe cookei
vláknice Cookeova


Obrázok nie je k dispozícii
vláknica Godeyova
Inocybe godeyi
vláknice Godeyova
Jedovatá huba

vláknica horkomandľová
Inocybe hirtella
vláknice hořkomandlová
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica hviezdicovovýtrusná
Inocybe asterospora
vláknice hvězdovýtrusná
Nejedlá huba

vláknica kužeľovitá
Inocybe rimosa
vláknice rozpraskaná
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica Langeho
Inocybe langei
vláknice Langeova
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
vláknica obrúbená
Inocybe mixtilis
vláknice pomíchaná
Jedovatá huba

vláknica Patouillardova
Inocybe erubescens
vláknice začervenalá (Patouillardova)
Jedovatá huba

vláknica plstnatá
Inocybe lacera
vláknice plsťovitá
Nejedlá huba

vláknovec tmavnúci
Trechispora cohaerens
-


Obrázok nie je k dispozícii
vlasnačka drsná
Trichia scabra
vlasatka lysá
Nejedlá huba

vlasovka drsná
Crinipellis scabella
špička drsná
Nejedlá huba

vlčinka červená
Lycogala epidendrum
vlčí mléko červené
Nejedlá huba

vlnuška
Lachnellula abietis
brvenka


Obrázok nie je k dispozícii
vločnica agátová
Cercopemyces rickenii
náramkovitka Rickenova
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
vodnička obyčajná
Cudoniella clavus
vodnička potoční
Nejedlá huba

vodnička sediaca
Cudoniella tenuispora
-


Obrázok nie je k dispozícii
voskovica ružovofialová
Tulasnella violea
tulasneovka liláková


Obrázok nie je k dispozícii
vráskavec premenlivý
Byssomerulius albostramineus
-


Obrázok nie je k dispozícii
vreckovník Winterov
Coprotus winteri
-


winelka lesná
Wynnella silvicola
ouško horské


xenazma srienistá
Xenasma pruinosum
-


Obrázok nie je k dispozícii
xenazma veľkovýtrusná
Xenasma rimicola
-


Obrázok nie je k dispozícii
zlatohríb úhľadný
Aureoboletus gentilis
hřib pružný
Jedlá huba

zrnuľa zlatá
Phaeolepiota aurea
bedlovnice zlatá
Vzácna huba

zvoncovec
Panaeolus fimicola
kropenatec tmavý
Jedovatá huba

zvoncovec kravincový
Panaeolus semiovatus
kropenatec prstenitý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
zvoncovec obrúbený
Panaeolus cinctulus
kropenatec lemovaný
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
zvoncovec obyčajný
Panaeolus papilionaceus
kropenatec motýlovitý
Jedovatá huba

zvoncovec prsteňový
Panaeolus fimiputris
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
zvoncovec Rickenov
Panaeolus acuminatus
kropenatec zahrocený
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
zvoncovec tmavohnedý
Panaeolus ater
-


žezlovka
Ophiocordyceps larvicola
housenice


Obrázok nie je k dispozícii
žezlovka
Akanthomyces tuberculatus
housenice
Vzácna huba

žezlovka hmyzová
Cordyceps militaris
housenice červená
Nejedlá huba

žezlovka jantárová
Ophiocordyceps gracilis
housenice štíhlá (menší, malá)
Vzácna huba

žezlovka mravcová
Ophiocordyceps myrmecophila
housenec mravencový
Vzácna huba

žezlovka osia
Ophiocordyceps sphecocephala
housenec vosový
Vzácna huba

žezlovka Rouxova
Tolypocladium rouxii
housenice Rouxova
Vzácna huba

žilnačka belavá
Phlebia centrifuga
žilnatka bledá


žilnačka Lindtnerova
Phlebia tremelloidea
-


žilnačka žltookrová
Crustodontia chrysocreas
-


Obrázok nie je k dispozícii

<< Predchádzajúci mesiac   Nasledujúci mesiac >>