Úvodná stránka » Výskyt húb »

Zoznam húb - Január - Jedlé aj nejedlé huby

Január   Február   Marec   Apríl   Máj   Jún   Júl   August   September   Október   November   December


Lilapila jurana

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Amphosoma atroolivaceum

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia helicospora

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia subfusispora

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Helicogonium orbiliarum

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia juliae

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia tortuosa

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Orbilia trapeziformis

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Orbilia cylindrospora

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Orbilia ocellata

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Orbilia subsphaerospora

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Sarea difformis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia fusispora

Nejedlá huba


Eutypa spinosa
bradavkatka ostnitá
Nejedlá huba


Plagiostoma populinum

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Marchandiomyces corallinus

Nejedlá huba


Sarea resinae
-Cryptodiscus pallidus

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Xeropilidium dennisii

Vzácna huba

-
Orbilia comma
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia inflatula

Nejedlá huba


Orbilia tremulae

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Symbiotaphrina microtheca
-
Vzácna huba

-
Eutypa maura
Bradavkatka javorová
Nejedlá huba


Xerombrophila crystallifera

Vzácna huba


Tubeufia cerea

Nejedlá huba


Pseudolachnea fraxini

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hysterographium flexuosum
skulinatník
Nejedlá huba


Pleuroflammula pannonica

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Nejedlá huba

orbília
Orbilia aprilis
kruhovka
Nejedlá huba

antrodiela podobná
Antrodiella genistae
outkovka kručinková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
askobol
Ascobolus crenulatus
hovník žlutozelený


atélia listová
Athelia epiphylla
kornatečka obecná
Nejedlá huba

atélia nepukavá
Athelia nivea
kornatečka sněžná


Obrázok nie je k dispozícii
atélia obyčajný
Athelia decipiens
kornatečka bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
atélia vráskavejúca
Athelia salicum
kornatečka vrbová


Obrázok nie je k dispozícii
belánik rozložitý
Granulobasidium vellereum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bercia buková
Bertia moriformis
morušovka bradavčitá
Nejedlá huba

bledokožka premenlivá
Fibulomyces mutabilis
-


bolínka ihličnanová
Camarops tubulina
bolinka černohnědá
Chránená huba

brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
březovník obecný
Nejedlá huba

bulgária čierna
Bulgaria inquinans
klíhatka černá
Nejedlá huba

červenica rumelková
Pycnoporus cinnabarinus
outkovka rumělková
Nejedlá huba

daldínia koncentrická
Daldinia concentrica
sazovka kruhatá
Nejedlá huba

diatrypka
Diatrype bullata
korovitka vakovitá
Nejedlá huba

diatrypka diskovitá
Diatrype disciformis
korovitka terčovitá
Nejedlá huba

diskovník múrový
Xanthoria parietina var. parietina
terčovník zední


drevnatec
Xylaria filiformis
dřevnatka niťovitá
Nejedlá huba

drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
dřevnatka mnohotvárna
Nejedlá huba

drevnatec parohatý
Xylaria hypoxylon
dřevnatka parohatá
Nejedlá huba

drevnatec štíhly
Xylaria longipes
dřevnatka dlouhonohá
Nejedlá huba

drevovček bukový
Hypoxylon fragiforme
dřevomor červený
Nejedlá huba

drevovček hnedý
Hypoxylon fuscum
dřevomor hnědý
Nejedlá huba

drevovček mnohotvarý
Jackrogersella multiformis
dřevomor různotvarý
Nejedlá huba

drevovček moravský
Hypoxylon cercidicola
dřevomor moravský


drobuľka
Psathyrella pseudocasca
křehutka zestárla


Obrázok nie je k dispozícii
dutinovka
Sclerencoelia fraxinicola
kornice jasanová
Nejedlá huba

dutinovka otrubnatá
Encoelia furfuracea
kornice otrubičnatá
Nejedlá huba

džbánočka borievková
Pithya cupressina
-
Vzácna huba

eutypelka
Eutypella sorbi
bradavkatka jeřábová
Nejedlá huba

eutypelka trnková
Eutypella prunastri
bradavkatka trnková
Nejedlá huba

grmanník brezový
Taphrina betulina
kadeřavka březová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hliva ustricovitá
Pleurotus ostreatus
hlíva ústřičná
Výborná jedlá huba

hliva ustricovitá modrastá
Pleurotus columbinus
-


hlivka červená
Nectria cinnabarina
rážovka rumělková
Nejedlá huba

hľuzovka
Tuber cryptobrumale
lanýž
Vzácna huba

hľuzovka
Tuber dryophilum
lanýž
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hľuzovka Borchiova
Tuber borchii
lanýž Borchiův
Výborná jedlá huba

hľuzovka čierna
Tuber melanosporum
lanýž černovýtrusý
Výborná jedlá huba

holohlavec český
Psilocybe bohemica
lysohlávka česká
Jedovatá huba

holvaja lipová
Holwaya mucida
voskovička černavá
Vzácna huba

húževnatec jedlý
Lentinula edodes
-


húževnatec pritlačený
Neolentinus adhaerens
houževnatec přivázlý


hviezdovec vlahojavný
Astraeus hygrometricus
hvězdák vlhkoměrný
Nejedlá huba

hyfodoncia lužná
Fibrodontia gossypina
kornatec bavlníkový


hyfodoncia Nešporova
Hyphodontia nespori
kornatec Nešporův


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavica gáfrová
Scytinostroma portentosum
tlustěnka kafrová


chrastavka pivničná
Coniophora puteana
popraška sklepní
Nejedlá huba

jelenica pukavá
Candelabrochaete septocystidia
-


Obrázok nie je k dispozícii
klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune
klanolístka obecná
Nejedlá huba

klanopórovka zriedkavá
Schizopora paradoxa
pórnovitka různopórá
Nejedlá huba

koreňovka
Heterobasidion parviporum
kořenovník smrkový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
koreňovka vrstevnatá
Heterobasidion annosum
kořenovník vrstevnatý
Nejedlá huba

kornatka mäsovočervená
Peniophora incarnata
kornatka masová
Nejedlá huba

kožnačka hrdzavohnedá
Hymenochaete rubiginosa
kožovka rezavá
Nejedlá huba

kožovka bledá
Hyphoderma pallidum
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovník pásikavý
Coltricia perennis
dubkatec pohárkovitý
Nejedlá huba

kôrnatec
Terana coerulea
kornatec modrý
Vzácna huba

kvapka
Octospora affinis
-
Vzácna huba

kvapka
Octospora bryi-argentei
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvapka
Octospora gyalectoides
zemnička prvoklíčková


kvapka
Octospora bridei
zemnička
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
kvapka
Octospora rubens
-
Vzácna huba

kvapka
Octospora erzbergeri
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvapka
Octospora orthotrichi
-
Nejedlá huba

kvapka
Octospora similis
-


kvapka
Octospora itzerottii
-
Vzácna huba

kvapka
Octospora phagospora
-


Obrázok nie je k dispozícii
kvapka drobivková
Octospora grimmiae
-
Vzácna huba

kvapka múrová
Octospora musci-muralis
-
Vzácna huba

kvapka prútniková štvorvýtrusná
Octospora gemmicola var. tetraspora
-
Nejedlá huba

kvapka Wrightova
Octospora wrightii
-
Nejedlá huba

kvapka žltkavá štvorvýtrusná
Octospora axillaris var. tetraspora
-
Vzácna huba

lachnetka biela
Lachnum virgineum
chlupáček bělostný
Nejedlá huba

lastúrnik chlpatý
Resupinatus trichotis
hlívečník štětinatý
Nejedlá huba

lesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma pfeifferi
-
Nejedlá huba

lesklokôrovka plochá
Ganoderma applanatum
lesklokorka ploská
Nejedlá huba

lesklospórka
Lamprospora dictydiola
-


lesklospórka
Lamprospora dicranellae
-


lesklospórka
Lamprospora tortulae-ruralis
-
Vzácna huba

lesklospórka
Lamprospora tuberculatella
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora maireana
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora miniata var. parvispora
-


lesklospórka
Lamprospora miniata var. ratisbonensis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora rugensis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora moynei
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka
Lamprospora hispanica
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka Seaverova
Lamprospora seaveri
-


lesklospórka skrútencová
Lamprospora retispora
-
Nejedlá huba

lofária tmavá
Porostereum spadiceum
pevník kaštanový


lopatovka obyčajná
Auriscalpium vulgare
lžičkovec šiškový
Nejedlá huba

lúčnica kráľovská
Gliophorus reginae
voskovka
Vzácna huba

lupeňovka brezová
Lenzites betulina
lupeník březový
Nejedlá huba

mäsovček želatínovitý
Creopus gelatinosus
masénka rosolovitá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
mrežovka červená
Clathrus ruber
-
Nejedlá huba

nemánia temná
Nemania serpens
dřevomor zakroucený (plazivý)
Nejedlá huba

neotielka živá
Neottiella vivida
-


obrúbenec beztvarý
Aleurodiscus amorphus
škrobnatec jedlový
Nejedlá huba

ohnivec rakúsky
Sarcoscypha austriaca
ohnivec rakouský
Nejedlá huba

ohnivec šarlátový
Sarcoscypha coccinea
ohnivec šarlatový
Nejedlá huba

ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellův
Vzácna huba

ohňovec obyčajný
Phellinus igniarius
ohňovec obecný
Nejedlá huba

orbília
Orbilia plurivacuolata
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia clavuliformis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia filiformis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia quaestiformis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia carpoboloides
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia cejpii
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia ficicola
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia siculispora
kruhovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia pleistoeuonymi
kruhovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia vinosa
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia aristata
kruhovka


orbília
Orbilia euonymi
kruhovka
Nejedlá huba

ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
ostropórka topolová
Nejedlá huba

padrobnica zvláštna
Merismodes anomala
číšovec nahloučený


pavučinovec gaštanový
Cortinarius castaneus
pavučinec kaštanový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec nevkusný
Cortinarius illepidus
pavučinec
Vzácna huba

pažilnačka ihličnanová
Phlebiopsis gigantea
-


peniazovček plochý
Biscogniauxia simplicior
káčovka ploská
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
peniofóra tenká
Peniophora lycii
-


Obrázok nie je k dispozícii
pevnica borievková
Amylostereum laevigatum
pevník hladký
Nejedlá huba

pevník červenejúci
Stereum sanguinolentum
pevník krvavějící
Nejedlá huba

pevník chlpatý
Stereum hirsutum
pevník chlupatý
Nejedlá huba

pevník zvrásený
Stereum rugosum
pevník korkovitý
Nejedlá huba

pevníkovec purpurový
Chondrostereum purpureum
pevník nachový
Nejedlá huba

plamienka zimná
Flammulina velutipes
penízovka sametonohá
Jedlá huba

plesňovka zemná
Thelephora terrestris
plesňák zemní
Nejedlá huba

pňovka fialovohnedá
Panellus violaceofulvus
pařezník fialovoplavý
Vzácna huba

pňovka obyčajná
Panellus stipticus
pařezník obecný
Nejedlá huba

ponorenec hrdzavý
Hypocrea rufa
masenka rezavá
Nejedlá huba

povlačník oranžový
Leucogyrophana mollusca
dřevomorka meruňková


práchnovček lekársky
Fomitopsis officinalis
verpáník lékařský
Chránená huba

práchnovček pásikavý
Fomitopsis pinicola
troudnatec pásovaný
Nejedlá huba

práchnovec kopytovitý
Fomes fomentarius
troudnatec kopytovitý
Nejedlá huba

prilbička ihličková
Mycena acicula
helmovka jehličkovitá
Nejedlá huba

prilbička inovaťová
Mycena leptocephala
helmovka ojíněná
Nejedlá huba

rôsolovka lupeňovitá
Phaeotremella foliacea
rosolovka listovitá
Nejedlá huba

rôsolovka parazitická
Tremella simplex
rosolovka parazitická
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
rôsolovka zlatožltá
Tremella mesenterica
rosolovka mozkovitá
Nejedlá huba

ryhovec jedľový
Trichaptum abietinum
bránovitec jedlový
Nejedlá huba

ryšavec lúčový
Inonotus radiatus
rezavec lesknavý
Nejedlá huba

ryšavec šikmý
Inonotus obliquus
rezavec šikmý
Nejedlá huba

sieťkovček červenkastý
Daedaleopsis confragosa
síťkovec načervenalý
Nejedlá huba

sieťkovec dubový
Daedalea quercina
síťkovec dubový
Nejedlá huba

sieťovník bledý
Botryobasidium conspersum
pavučiník vločkatý


sivopórovka tmavá
Bjerkandera adusta
šedopórka osmahlá
Nejedlá huba

sivopórovka zadymená
Bjerkandera fumosa
šedopórka zakouřená
Nejedlá huba

slizopórovka radová
Meruliopsis taxicola
dřevokaz borový


slzovec oranžovočervený
Dacrymyces chrysospermus
kropilka dlanitá
Nejedlá huba

slzovec rôsolovitý
Dacrymyces stillatus
kropilka rosolovitá
Nejedlá huba

smeťovička zelenkastohnedá
Simocybe haustellaris
kržatka jazykovitá


smeťovka zimná
Tubaria furfuracea
kržatka zimní
Jedlá huba

smradľavka
Balsamia polysperma
balsamovka
Vzácna huba

srnka obyčajná
Elaphomyces granulatus
jelenka obecná
Nejedlá huba

srsťovec okrovožltý
Steccherinum ochraceum
ostnateček okrový
Nejedlá huba

stopkovec vláknitý
Tulostoma fimbriatum
palečka brvitá
Nejedlá huba

strapcovka maková
Hypholoma capnoides
třepenitka maková
Jedlá huba

strmuľka premenlivá
Clitocybe metachroa
strmělka středobarvá
Jedovatá huba

struháčik blanitý
Radulomyces molaris
struhák blanitý
Nejedlá huba

šupinovka spálenisková
Pholiota highlandensis
šupinovka spáleništní
Nejedlá huba

tmavorôsolovec brezový
Exidia cartilaginea
černorosol chrupavčitý
Nejedlá huba

tmavorôsolovec mozgovitý
Exidia glandulosa
černorosol bukový
Nejedlá huba

trámovka anízová
Gloeophyllum odoratum
anýzovník vonný
Nejedlá huba

trámovka jedľová
Gloeophyllum abietinum
trámovka jedlová
Nejedlá huba

trhavec švédsky
Sistotremastrum suecicum
rozděrka švédská


Obrázok nie je k dispozícii
trhavka Sernanderova
Sistotrema sernanderi
-


Obrázok nie je k dispozícii
trúdnik plástovitý
Lentinus arcularius
choroš plástvový
Nejedlá huba

trúdnik strapkatý
Lentinus substrictus
choroš brvitý
Nejedlá huba

trúdnik zimný
Lentinus brumalis
choroš poloplástvový
Nejedlá huba

trúdnikovček hrubý
Antrodia crassa
pórnatka tlustá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovček labyrintický
Antrodia labyrinthica
-
Vzácna huba

trúdnikovček teplomilný
Antrodia plicata
outkovka topolová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovec červenkastý
Trametes confragosa
outkovka načervenalá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
trúdnikovec hrbatý
Trametes gibbosa
outkovka hrbatá
Nejedlá huba

trúdnikovec chlpatý
Trametes hirsuta
outkovka chlupatá
Nejedlá huba

trúdnikovec pestrý
Trametes versicolor
outkovka pestrá
Nejedlá huba

uchovec bazový
Auricularia auricula-judae
boltcovitka ucho Jidášovo
Jedlá huba

uchovka pásikavá
Auricularia mesenterica
boltcovitka mozkovitá
Nejedlá huba

valsa
Valsa friesii
bradavkatka Friesova
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
vlčinka červená
Lycogala epidendrum
vlčí mléko červené
Nejedlá huba

vlnuška
Lachnellula abietis
brvenka


vlnuška kosodrevinová
Lachnellula suecica
-
Nejedlá huba

voskovica ružovofialová
Tulasnella violea
tulasneovka liláková


Obrázok nie je k dispozícii
vrtidlovka
Ascocoryne lilacina
čihovitka
Nejedlá huba

vrtidlovka belavá
Ascocoryne albida
-


vrtidlovka veľkovýtrusná
Ascocoryne cylichnium
čihovitka větší
Nejedlá huba

žezlovka
Akanthomyces tuberculatus
housenice
Vzácna huba

žezlovka hmyzová
Cordyceps militaris
housenice červená
Nejedlá huba

žezlovka srnková
Tolypocladium ophioglossoides
housenice cizopasná
Nejedlá huba

   Nasledujúci mesiac >>