Úvodná stránka » Výskyt húb »

Zoznam húb - Júl - Jedlé aj nejedlé hubyLilapila jurana

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Amphosoma atroolivaceum

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia helicospora

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia subfusispora

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Helicogonium orbiliarum

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia juliae

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia tortuosa

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Orbilia trapeziformis

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Orbilia cylindrospora

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Orbilia ocellata

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Orbilia subsphaerospora

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Melanotus phillipsii
-Ramsbottomia macracantha
-Sarea difformis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia fusispora

Nejedlá huba


Chrysodisca peziculoides

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Psilopezia nummularia
-Eutypa spinosa
bradavkatka ostnitá
Nejedlá huba


Marchandiomyces corallinus

Nejedlá huba


Sarea resinae
-Cupulina ascophanoides
žlutokosmatkaCryptodiscus pallidus

Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
-
Orbilia comma
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Hyalorbilia inflatula

Nejedlá huba


Orbilia tremulae

Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii

Symbiotaphrina microtheca
-
Vzácna huba

-
Eutypa maura
Bradavkatka javorová
Nejedlá huba


Xerombrophila crystallifera

Vzácna huba

-
Psilopezia nummularialis
bochníček penízkový
Vzácna huba


Tubeufia cerea

Nejedlá huba


Kotlabaea delectans
-Thecotheus himalayensis
schránkovecHysterographium flexuosum
skulinatník
Nejedlá huba

-
Rhopographus filicinus
kresbovka kapradinová
Nejedlá huba


Nodulosphaeria digitalis
-


orbília
Orbilia aprilis
kruhovka
Nejedlá huba

antródia lužná
Flavidoporia pulvinascens
-


antrodiela buková
Antrodiella faginea
outkovečka buková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela lopatkovitá
Antrodiella semisupina
outkovka polorozlitá
Nejedlá huba

antrodiela podobná
Antrodiella genistae
outkovka kručinková
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
antrodiela žltooranžová
Antrodiella fissiliformis
-


Obrázok nie je k dispozícii
askobol
Ascobolus foliicola
hovník listomilný


askobol
Ascobolus crenulatus
hovník žlutozelený


askobol belavý
Ascobolus albidus
hovník bělavý


Obrázok nie je k dispozícii
askobol drevný
Ascobolus xylophilus
hovník
Nejedlá huba

askobol drevový
Ascobolus lignatilis
hovník dřevní


Obrázok nie je k dispozícii
askobol jelení
Ascobolus cervinus
hovník jelení


Obrázok nie je k dispozícii
askobol nahý
Ascobolus denudatus
hovník odkrytý


askobol otrubnatý
Ascobolus furfuraceus
hovník otrubičnatý
Nejedlá huba

askobol ružovočervenkastý
Ascobolus roseopurpurascens
hovník růžově purpurový


askobol spáleniskový
Ascobolus carbonarius
hovník spáleništní
Nejedlá huba

askobol zelený
Ascobolus viridis
hovník zelený


askobol zrnitovýtrusný
Ascobolus aglaosporus
hovník


asterostróma hladkovýtrusná
Asterostroma laxum
-


Obrázok nie je k dispozícii
asterostróma okrová
Asterostroma cervicolor
-


Obrázok nie je k dispozícii
atélia listová
Athelia epiphylla
kornatečka obecná
Nejedlá huba

atélia nepukavá
Athelia nivea
kornatečka sněžná


Obrázok nie je k dispozícii
atélia obyčajný
Athelia decipiens
kornatečka bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
atélia vráskavejúca
Athelia salicum
kornatečka vrbová


Obrázok nie je k dispozícii
badhamia bublinatá
Badhamia utricularis
badhamovka láčkovitá
Nejedlá huba

barsia
Barssia sp.
-


bedľa červenejúca
Chlorophyllum rachodes
bedla červenající
Jedlá huba

bedľa červenejúca záhradná
Chlorophyllum brunneum
bedla
Jedovatá huba

bedľa čipkovaná
Macrolepiota excoriata
bedla odřená
Jedlá huba

bedľa hustošupinatá
Leucoagaricus nympharum
bedla dívčí
Jedlá huba

bedľa pýrivá
Macrolepiota permixta
bedla tmavohnědá
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedľa štíhla
Macrolepiota mastoidea
bedla útlá
Jedlá huba

bedľa vyniknutá
Macrolepiota prominens
bedla vyniklá
Výborná jedlá huba

bedľa vysoká
Macrolepiota procera
bedla vysoká
Výborná jedlá huba

bedlica georgínina
Leucoagaricus georginae
bedla jiřinina
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
bedlica pieskomilná
Leucoagaricus subvolvatus
-


bedlička hnedastošupinkatá
Lepiota pseudolilacea
bedla klamavá
Jedovatá huba

bedlička hrdzavá
Lepiota boudieri
bedla Boudierova


bedlička Jakobova
Echinoderma jacobi
bedla Langeova
Nejedlá huba

bedlička ligotavá
Cystolepiota seminuda
bedla polonahá
Nejedlá huba

bedlička páchnúca
Lepiota cristata
bedla hřebenitá
Nejedlá huba

bedlička pichliačová
Echinoderma hystrix
bedla ježohlavá


Obrázok nie je k dispozícii
bedlička pošvatá
Lepiota ignivolvata
bedla ohňopochvá
Jedovatá huba

bedlička vápnomilná
Echinoderma calcicola
bedla vápnomilná


Obrázok nie je k dispozícii
bedlička vínovohnedá
Lepiota fuscovinacea
bedla hnědovínová
Jedovatá huba

bedľovec Bresadolov
Leucoagaricus americanus
-
Jedovatá huba

bedľovec citrónovožltý
Leucocoprinus birnbaumii
bedla cibulkotřenná
Nejedlá huba

bedľovník orosený
Chamaemyces fracidus
bedla orosená


belák horský
Climacocystis borealis
plstnateček severský
Nejedlá huba

belánik Erikssonov
Hypochnicium erikssonii
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik hodvábny
Hypochnicium bombycinum
kornatec plsťový


Obrázok nie je k dispozícii
belánik poľský
Gyrophanopsis polonensis
-


Obrázok nie je k dispozícii
belánik zrastavý
Hypochnicium albostramineum
-


Obrázok nie je k dispozícii
bercia buková
Bertia moriformis
morušovka bradavčitá
Nejedlá huba

bielohľuzovka obyčajná
Choiromyces meandriformis
bělolanýž obecný
Jedlá huba

blanovec dlhovýtrusný
Subulicystidium longisporum
-


bledokožka premenlivá
Fibulomyces mutabilis
-


bledúšik holý
Leucogaster nudus
hlízečka nahá


bodínia otrubnatá
Boidinia furfuracea
-


Obrázok nie je k dispozícii
bolínka drobnovýtrusná
Camarops microspora
bolinka drobnovýtrusá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
bolínka ihličnanová
Camarops tubulina
bolinka černohnědá
Chránená huba

boubovia hladkovýtrusná
Boubovia nicholsonii
-


brevicelícium bradavičkaté
Brevicellicium olivascens
-


Obrázok nie je k dispozícii
brezovník obyčajný
Fomitopsis betulina
březovník obecný
Nejedlá huba

budiera
Boudiera tracheia
-
Vzácna huba

budiera ostnatovýtrusná
Boudiera acanthospora
-


budiera ostnatovýtrusná bledá
Boudiera acanthospora f. albida
-


budiera sieťovitá
Boudiera areolata
-


čechračka jelšová
Paxillus rubicundulus
čechratka olšová
Jedovatá huba

čechračka lastúrovitá
Tapinella panuoides
čechratka sklepní
Nejedlá huba

čechračka parková
Paxillus vernalis
čechratka statná
Nejedlá huba

čechračka podvinutá
Paxillus involutus
čechratka podvinutá
Jedovatá huba

čechračka tmavohlúbiková
Tapinella atrotomentosa
čechratka černohuňatá
Jedovatá huba

čechratec obrovský
Leucopaxillus giganteus
běločechratka obrovská
Jedlá huba

čechratec zavalitý
Leucopaxillus tricolor
běločechratka trojbarvá
Vzácna huba

černúšik prostredný
Melanogaster intermedius
černoušek prostřední


červenica rumelková
Pycnoporus cinnabarinus
outkovka rumělková
Nejedlá huba

čiapočka močiarna
Mitrula paludosa
čapulka bahenní
Nejedlá huba

čiašenka jelšová
Pezizella alniella
miskovička olšová


Obrázok nie je k dispozícii
čiaška
Peziza exogelatinosa
-


čiaška
Peziza lividula
-


čiaška
Peziza polaripapulata
-
Vzácna huba

čiaška
Peziza proteana f. proteana
-


čiaška blatná
Peziza limnaea
-


čiaška Gerardova
Peziza gerardii
-
Nejedlá huba

čiaška jarabičia
Peziza perdicina
-


čiaška keltská
Peziza celtica
-


čiaška krátkohlúbiková
Peziza micropus
řasnatka krátkonohá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
čiaška malá
Peziza recedens
-
Nejedlá huba

čiaška miskovitá
Peziza succosa
řasnatka síromléčná
Nejedlá huba

čiaška príveskatá
Peziza apiculata
-
Vzácna huba

čiaška purpurová
Purpureodiscus subisabellinus
řasnatka vínová
Nejedlá huba

čiaška tmavoolivová
Peziza sepiatra
řasnatka tmavá
Nejedlá huba

čiaška vagnerova
Peziza vagneri
-
Vzácna huba

čiaška vosková
Peziza vesiculosa
řasnatka vosková
Jedlá huba

čiaška zelenkastohnedá
Peziza chlorophaea
-


Obrázok nie je k dispozícii
čiaška zrnitovýtrusná
Peziza pseudovesiculosa
-
Jedlá huba

čiaška zvrstvená
Peziza varia
řasnatka měnlivá


čiaška žltomliečna
Peziza infuscata
-


čiašočka
Hymenoscyphus rufescens
voskovička
Nejedlá huba

čiašočka ovocná
Hymenoscyphus fructigenus
voskovička žaludová
Nejedlá huba

čiernohľuzovka kartuziánska
Picoa carthusiana
hlízatka černá
Vzácna huba

čírovec
Tricholomopsis osiliensis
šafránka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
čírovec červenožltý
Tricholomopsis rutilans
šafránka červenožlutá
Jedlá huba

čírovka plavohnedá
Tricholoma fulvum
čirůvka plavohnědá
Nejedlá huba

čírovka pýrivá
Tricholoma basirubens
čirůvka růžovotřenná


čírovka sírovožltá
Tricholoma sulphureum
čirůvka sírožlutá
Jedovatá huba

čírovka škridlicovitá
Tricholoma vaccinum
čirůvka kravská
Nejedlá huba

čírovnica broskyňová
Rugosomyces persicolor
čirůvka broskvová


čiruľka tmavosivá
Dermoloma cuneifolium
čirůvečka klínolupenná
Nejedlá huba

číruška veľkohlavá
Pogonoloma macrorhizum
Běločechratka velkohlavá
Vzácna huba

daldínia koncentrická
Daldinia concentrica
sazovka kruhatá
Nejedlá huba

diatrypka diskovitá
Diatrype disciformis
korovitka terčovitá
Nejedlá huba

diskovník múrový
Xanthoria parietina var. parietina
terčovník zední


drevnatec
Xylaria filiformis
dřevnatka niťovitá
Nejedlá huba

drevnatec bukový
Xylaria carpophila
dřevnatka číškomilná
Nejedlá huba

drevnatec kyjakovitý
Xylaria polymorpha
dřevnatka mnohotvárna
Nejedlá huba

drevnatec parohatý
Xylaria hypoxylon
dřevnatka parohatá
Nejedlá huba

drevnatec štíhly
Xylaria longipes
dřevnatka dlouhonohá
Nejedlá huba

drevnička žltá
Phaeohelotium terrestre
voskovička pupkovitá
Nejedlá huba

drevokaz slzivý
Serpula lacrymans
dřevomorka domácí
Nejedlá huba

drevovček bukový
Hypoxylon fragiforme
dřevomor červený
Nejedlá huba

drevovček hnedý
Hypoxylon fuscum
dřevomor hnědý
Nejedlá huba

drevovček mnohotvarý
Jackrogersella multiformis
dřevomor různotvarý
Nejedlá huba

drevovček moravský
Hypoxylon cercidicola
dřevomor moravský


drevovník sivomodrastý
Basidiodendron caesiocinereum
dřevovník našedlý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
drobnočiaška
Pyrenopeziza karstenii
-
Vzácna huba

drobnosférka
Nodulosphaeria modesta
drobnička


drobnosférka
Plenodomus lingam
drobnička skvrnitá


drobnosférka
Paraleptosphaeria nitschkei
drobnička


drobuľka
Psathyrella hirta
křehutka hnojná
Nejedlá huba

drobuľka
Psathyrella pseudocasca
křehutka zestárla


Obrázok nie je k dispozícii
drobuľka bielovločkatá
Psathyrella impexa
křehutka nečesaná


drobuľka blanitá
Coprinopsis marcescibilis
-


drobuľka Candolleova
Psathyrella candolleana
křehulka Candolleova
Jedlá huba

drobuľka okrovohnedá
Psathyrella fatua
-


drobuľka pieskomilná
Psathyrella ammophila
křehutka písečná


drobuľka temnejúca
Psathyrella tephrophylla
křehutka bledohlínová


drobuľka veľká
Parasola conopilus
křehutka kuželovitá
Nejedlá huba

dutinovka
Sclerencoelia fraxinicola
kornice jasanová
Nejedlá huba

endogona mliečna
Endogone lactiflua
endogone


endogona ovenčená
Endogone flammicorona
endogone ohnivá


epitélka ostníkatá
Epithele typhae
pokožkovka orobincová


Obrázok nie je k dispozícii
eutypelka
Eutypella sorbi
bradavkatka jeřábová
Nejedlá huba

eutypelka trnková
Eutypella prunastri
bradavkatka trnková
Nejedlá huba

flebiela hnednúca
Xenasmatella vaga
kornatec sírožlutý
Nejedlá huba

flebiela modrosivá
Xenasma tulasnelloideum
-


Obrázok nie je k dispozícii
flebiela rozložitá
Phlebiella pseudotsugae
-


Obrázok nie je k dispozícii
fúkavec sivý
Bovista plumbea
prášivka šedivá
Jedlá huba

genea chlpatá
Genea hispidula
zemnička


golierovka bledosivá
Stropharia inuncta
límcovka natřená
Nejedlá huba

golierovka pologuľovitá
Stropharia semiglobata
límcovka polokulovitá
Jedovatá huba

gradónia vodomilná
Graddonia coracina
-
Vzácna huba

grmanník brezový
Taphrina betulina
kadeřavka březová
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hadovka Hadriánova
Phallus hadriani
hadovka valčická
Nejedlá huba

hadovka smradľavá
Phallus impudicus
hadovka smrdutá
Nejedlá huba

haplotrichum lužné
Haplotrichum rubiginosum
pavučiník


Obrázok nie je k dispozícii
henningsovka belostná
Henningsomyces candidus
číšovec trubkovitý


hlinovec červenkastý
Hapalopilus rutilans
hlinák červenající
Jedovatá huba

hlinovec šafranový
Hapalopilus croceus
hlinák šafránový
Chránená huba

Obrázok nie je k dispozícii
hliva buková
Pleurotus pulmonarius
hlíva plicní
Výborná jedlá huba

hliva kotúčová
Pleurotus eryngii
hlíva máčková
Chránená huba

hliva lievikovitá
Pleurotus cornucopiae
hlíva nálevkovitá
Jedlá huba

hliva závojová
Pleurotus calyptratus
hlíva čepičkatá
Jedlá huba

hlivka
Neonectria fuckeliana
rážovka tykvovitá
Nejedlá huba

hlivka červená
Nectria cinnabarina
rážovka rumělková
Nejedlá huba

hľuza Bulliardova
Hymenogaster bulliardii
hlíza Bulliardova


hľuza piesočná
Hymenogaster arenarius
hlíza písečná


hľuzovka letná
Tuber aestivum
lanýž letní
Chránená huba

hnedák Schweinitzov
Phaeolus schweinitzii
hnědák Schweinitzův
Nejedlá huba

hnojník atramentový
Coprinopsis atramentaria
hnojník inkoustový
Jedlá huba

hnojník atramentový šupinatý
Coprinus atramentarius var. soboliferus
hnojník inkoustový hlízovitý
Jedlá huba

hnojník dutinový
Coprinopsis mitraespora
hnojník trvanlivý
Nejedlá huba

hnojník chlpatý
Coprinopsis lagopus
hnojník zaječí
Nejedlá huba

hnojník klamný
Coprinellus subdisseminatus
hnojník
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hnojník kmeňový
Coprinellus truncorum
hnojník kmenový
Nejedlá huba

hnojník ligotavý
Coprinellus micaceus
hnojník třpytivý
Jedlá huba

hnojník obyčajný
Coprinus comatus
hnojník obecný
Jedlá huba

hnojník oranžovohrdzavý
Coprinopsis erythrocephala
hnojník červenohlavý
Nejedlá huba

hnojník ovinutý
Coprinopsis laanii
hnojník
Nejedlá huba

hnojník ozdobný
Parasola plicatilis
hnojník řasnatý
Nejedlá huba

hnojník pocukrený
Coprinus saccharinus
hnojník klamný


Obrázok nie je k dispozícii
hnojník rozsiaty
Coprinellus disseminatus
hnojník nasetý
Nejedlá huba

hnojník snehobiely
Coprinopsis nivea
hnojník sněžný
Nejedlá huba

hnojník strakatý
Coprinopsis picacea
hnojník strakatý
Nejedlá huba

hnojník zbrázdený
Coprinopsis ochraceolanata
hnojník
Nejedlá huba

hnojník zdrsnený
Coprinopsis lagopides
hnojník zajícovitý
Nejedlá huba

hnojovec
Bolbitius titubans var. olivaceus
slzečník měnlivý
Nejedlá huba

hnojovec
Bolbitius pluteoides
slzečník štítovkovitý
Nejedlá huba

hnojovec sieťkovaný
Bolbitius reticulatus
slzečník síťnatý (síťkovaný)
Nejedlá huba

hnojovec žltý
Bolbitius titubans
slzečník žloutkový
Nejedlá huba

hodvábnica
Entoloma roseum
závojenka růžová
Nejedlá huba

hodvábnica
Entoloma politoflavipes
-
Nejedlá huba

hodvábnica drevná
Entoloma byssisedum
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica fialovomodrá
Entoloma euchroum
závojenka modrá
Chránená huba

hodvábnica hodvábna
Entoloma sericeum
závojenka hedvábná
Jedovatá huba

hodvábnica okatá
Entoloma exile
závojenka sivonohá


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica okrovožltá
Entoloma xanthochroum
-


Obrázok nie je k dispozícii
hodvábnica porfýrová
Entoloma porphyrophaeum
závojenka šedohnědá
Jedovatá huba

hodvábnica štítovitá
Entoloma cetratum
závojenka štítovitá
Jedovatá huba

hodvábnica Tjallingiovej
Entoloma tjallingiorum
závojenka hnědofialová
Nejedlá huba

hodvábnica veľká
Entoloma sinuatum
závojenka olovová
Jedovatá huba

hodvábnica zelenohlúbiková
Entoloma incanum
závojenka plavozelenavá
Jedovatá huba

holohlavec končistý
Psilocybe semilanceata
lysohlávka kopinatá
Jedovatá huba

holohlavec vločkatý
Psilocybe crobula
lysohlávka plevnatá
Nejedlá huba

holohlávka otavová
Panaeolina foenisecii
kropenatec otavní
Jedovatá huba

hríb bronzový
Boletus aereus
hřib bronzový
Výborná jedlá huba

hríb červený
Caloboletus calopus
hřib kříšť
Nejedlá huba

hríb dubový
Boletus reticulatus
hřib dubový
Výborná jedlá huba

hríb Frostov
Exsudoporus frostii
-
Jedlá huba

hríb hnedofialový
Xanthoconium separans
hřib hnědofialový
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb horký
Caloboletus radicans
hřib medotrpký


hríb hrabový
Boletus carpinaceus
hřib habrový
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb jamkatý
Hemileccinum depilatum
hřib skvrnitý
Vzácna huba

hríb kaukazský
Suillellus caucasicus
hřib kavkazský
Vzácna huba

hríb Kluzákov
Caloboletus kluzakii
hřib Kluzákův
Vzácna huba

hríb kráľovský
Butyriboletus regius
hřib královský
Chránená huba

hríb medený
Imperator luteocupreus
hřib
Chránená huba

hríb modrejúci
Cyanoboletus pulverulentus
hřib modračka
Jedlá huba

hríb nádherný
Butyriboletus fuscoroseus
hřib růžovník
Chránená huba

hríb olivovožltý
Boletus pachypus
hřib kříšťovitý
Nejedlá huba

hríb plavý
Hemileccinum impolitum
hřib plavý


hríb príveskatý
Butyriboletus appendiculatus
hřib přívěskatý


hríb purpurový
Rubroboletus rhodoxanthus
hřib nachový


hríb Quéletov
Suillellus queletii
hřib Quéletův


hríb Quéletov červený
Suillellus queletii var. lateritius
hřib Quéletův červený
Vzácna huba

hríb satanský
Rubroboletus satanas f. satanas
hřib satan
Chránená huba

hríb siný
Suillellus luridus
hřib koloděj
Výborná jedlá huba

hríb sivoružový
Butyriboletus roseogriseus
hřib šedorůžový
Vzácna huba

hríb smrekový kyjakovitý
Boletus edulis var. clavipes
hřib žlutavý
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hríb sosnový
Boletus pinophilus
hřib borový
Výborná jedlá huba

hríb striebristý
Butyriboletus fechtneri
hřib Fechtnerův
Chránená huba

hríb špinavoružový
Baorangia emileorum
hřib nádherný
Vzácna huba

hríb šumavský
Suillellus gabretae
hřib Šumavský
Vzácna huba

hríb vínovočervený
Imperator rhodopurpureus
hřib rudonachový
Chránená huba

hríb vlčí
Rubroboletus lupinus
hřib vlčí


hríb voňavý
Lanmaoa fragrans
hřib vonný


hríb zavalitý
Imperator torosus
hřib zavalitý
Chránená huba

hríb zrnitohlúbikový
Neoboletus luridiformis
hřib kovář
Výborná jedlá huba

hríb žltý
Sutorius junquilleus
hřib žlutý


hríbnik gaštanovohnedý
Gyroporus castaneus
hřib kaštanový
Jedlá huba

hríbnik modrejúci
Gyroporus cyanescens
hřib siný
Výborná jedlá huba

hríbovec dutohlúbikový
Suillus cavipes
hřib dutonohý
Jedlá huba

hríbovník jelšový
Gyrodon lividus
podloubník siný
Nejedlá huba

hrobnička
Geopora tenuis
-


hrobnička piesočná
Geopora arenicola
hrobenka pískomilná
Nejedlá huba

hrubatka žltnúca
Pachyella pseudosuccosa
-
Nejedlá huba

hrudka krehká
Genabea fragilis
-


hubožer zelený
Hypomyces viridis
nedohub zelený
Nejedlá huba

húževnatček ulitovitý
Lentinellus cochleatus
houžovec hlemýžďovitý
Jedlá huba

húževnatec chlpatý
Panus neostrigosus
hlíva chlupatá
Nejedlá huba

húževnatec jedlý
Lentinula edodes
-


húževnatec pohárovitý
Neolentinus schaefferi
houževnatec pohárovitý
Nejedlá huba

húževnatec škľabkovitý
Panus conchatus
hlíva fialová


húževnatec tigrovaný
Lentinus tigrinus
houževnatec tygrovaný
Nejedlá huba

húževnatec topoľový
Neolentinus cyathiformis
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
hviezdovec vlahojavný
Astraeus hygrometricus
hvězdák vlhkoměrný
Nejedlá huba

hviezdovka červenkastá
Geastrum rufescens
hvězdovka červenavá
Nejedlá huba

hviezdovka golierikovitá
Geastrum striatum
hvězdovka límečková
Nejedlá huba

hviezdovka klenbová
Geastrum fornicatum
hvězdovka klenbová
Vzácna huba

hviezdovka strapkatá
Geastrum fimbriatum
hvězdovka brvitá
Nejedlá huba

hviezdovka tmavá
Geastrum coronatum
hvězdovka tuhová
Vzácna huba

hviezdovka trojitá
Geastrum triplex
hvězdovka trojitá
Nejedlá huba

hyfodoncia lužná
Fibrodontia gossypina
kornatec bavlníkový


hyfodoncia Nešporova
Hyphodontia nespori
kornatec Nešporův


Obrázok nie je k dispozícii
hypochnela fialová
Hypochnella violacea
-


chlpanka malovýtrusná
Pseudombrophila equina
-
Nejedlá huba

chlpanka Petrakova
Pseudombrophila petrakii
-


chlpanka trusová
Pseudombrophila merdaria
-


chrastavica gáfrová
Scytinostroma portentosum
tlustěnka kafrová


chrastavica pružná
Scytinostroma galactinum
-


chrastavka hnedoolivová
Coniophora olivacea
popraška olivová


Obrázok nie je k dispozícii
chrastavka pivničná
Coniophora puteana
popraška sklepní
Nejedlá huba

chrastavka polovoľná
Coniophora fusispora
-


chrastuľka obyčajná
Gloeocystidiellum porosum
kornateček okrovějící


chriapač
Helvella nannfeldtii
chřapáč
Vzácna huba

chriapač brvitý
Helvella macropus
stopečka pýřitá
Nejedlá huba

chriapač jamkatý
Helvella lacunosa
chřapáč jamkatý
Jedlá huba

chriapač pružný
Helvella elastica
chřapáč pružný
Jedlá huba

chriapač tmavý
Helvella solitaria
chřapáč ojedinělý
Vzácna huba

chriapač voľnookrajový
Helvella phlebophora
chřapáč přilbovitý


ihlohubka voňavá
Mycoacia nothofagi
hrotnatečka sladkovonná
Nejedlá huba

jahodník sasankovitý
Tubifera ferruginosa
rourkovka rezavá
Nejedlá huba

jelenka poprehýbaná
Hydnum repandum
lošák zprohýbaný
Výborná jedlá huba

jelenka ryšavá
Hydnum rufescens
lošák ryšavý
Jedlá huba

jelenkovec čučoriedkový
Sarcodon glaucopus
lošák sivonohý
Vzácna huba

jelenkovec fialovomäsový
Sarcodon joeides
lošák fialový
Chránená huba

jelenkovka modrastá
Hydnellum caeruleum
lošák blankytný
Chránená huba

jelenkovka oranžová
Hydnellum floriforme
lošákovec oranžový
Vzácna huba

jelenkovka voňavá
Hydnellum suaveolens
lošák libovonný
Nejedlá huba

kalichovka
Chromosera cyanophylla
kalichovka namodralá
Vzácna huba

kalichovka drevná
Arrhenia epichysium
kalichovka šupinkatá
Vzácna huba

kalichovka fialovoružová
Arrhenia discorosea
kalichovka lužní
Chránená huba

kalichovka matná
Chrysomphalina grossula
-
Vzácna huba

kalichovka oranžová
Loreleia postii
kalichovka Postova
Nejedlá huba

kalichovka vrúbkovaná
Lichenomphalia umbellifera
kalichovka okoličnatá
Nejedlá huba

kalichovka zlatolupeňová
Chrysomphalina chrysophylla
kalichovka zlatolupenná
Chránená huba

kalichovnica horká
Pseudolaccaria pachyphylla
kalichovka tlustolupenná
Nejedlá huba

kališnica žltkastolupeňová
Gerronema strombodes
kalichovka žlutolupenná
Vzácna huba

kališník hnedooranžový
Omphalotus olearius
hlívovník olivový
Jedovatá huba

kalorka žihľavová
Calloria neglecta
kalorka kopřivová
Nejedlá huba

kapucňovec drobnovýtrusný
Conocybe microspora
-


Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovec mliečny
Conocybe apala
čepičatka mléčná
Nejedlá huba

kapucňovec polguľovitý
Conocybe semiglobata
čepičatka polokulovitá
Nejedlá huba

kapucňovec útly
Conocybe tenera
čepičatka útlá
Nejedlá huba

kapucňovec vlhkomilný
Conocybe digitalina
-


kapucňovka jednofarebná
Galerina unicolor
čepičatka jednobarvá
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kapucňovka močiarna
Galerina paludosa
čepičatka močálová
Nejedlá huba

kapucňovka múčna
Galerina calyptrata
-
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
katinelka olivová
Catinella olivacea
ploskovička olivová
Vzácna huba

klanolupeňovka obyčajná
Schizophyllum commune
klanolístka obecná
Nejedlá huba

klanopórovka zriedkavá
Schizopora paradoxa
pórnovitka různopórá
Nejedlá huba

komôrkovka Michaelova
Hydnotrya michaelis
oříškovec Michaelov
Vzácna huba

komôrkovka podvojná
Hydnotrya bailii
-


komôrovka Tulasneova
Hydnotrya tulasnei
oříškovec Tulasneův
Vzácna huba

konárovka ametystová
Clavulina amethystina
kuřátečko ametystové
Jedlá huba

konárovka hrebenitá
Clavulina coralloides
kuřátečko hřebenité
Nejedlá huba

konfertícium bledé
Conferticium ravum
-


Obrázok nie je k dispozícii
konfertícium okrové
Conferticium ochraceum
-


koreňovec
Rhizopogon marchii
kořenovec copatý


koreňovec
Rhizopogon occidentalis
kořenovec východní


Obrázok nie je k dispozícii
koreňovica škoricovohnedá
Phaeocollybia christinae
kržatka Kristinina
Chránená huba

koreňovka
Heterobasidion parviporum
kořenovník smrkový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
koreňovka vrstevnatá
Heterobasidion annosum
kořenovník vrstevnatý
Nejedlá huba

korkovka pleťová
Phellodon violascens
bělozub nafialovělý
Chránená huba

kornatka mäsovočervená
Peniophora incarnata
kornatka masová
Nejedlá huba

kosťovka zrastavá
Osteina obducta
trsnateček kosťový
Vzácna huba

kozák belostný
Leccinum percandidum
křemenáč bělostný
Výborná jedlá huba

kozák biely
Leccinum holopus
kozák bílý
Chránená huba

kozák brezový
Leccinum scabrum
kozák březový
Výborná jedlá huba

kozák červenejúci
Leccinum oxydabile
kozák červenající
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
kozák čierny
Leccinum melaneum
kozák kapucínek
Výborná jedlá huba

kozák dubový
Leccinum aurantiacum
křemenáč krvavý
Výborná jedlá huba

kozák hnedý
Leccinum decipiens
křemenáč hnědý
Výborná jedlá huba

kozák hrabový
Leccinum pseudoscabrum
kozák habrový
Výborná jedlá huba

kozák osikový
Leccinum albostipitatum
křemenáč osikový bělotřeňový
Výborná jedlá huba

kozák osikový hnedý
Leccinum rufum var. decipiens
křemenáč osikový hnědý
Výborná jedlá huba

kozák rozličnofarebný
Leccinum variicolor
kozák barvoměnný
Výborná jedlá huba

kozák sivohnedý
Leccinum cyaneobasileucum
kozák šedohnědý


kozák sivozelený
Leccinum thalassinum
kozák šedozelený
Výborná jedlá huba

kozák smrekový
Leccinum piceinum
křemenáč smrkový
Výborná jedlá huba

kozák sosnový
Leccinum vulpinum
křemenáč borový
Výborná jedlá huba

kozák žltooranžový
Leccinum versipelle
křemenáč březový
Výborná jedlá huba

kozák žltopórový
Leccinellum crocipodium
kozák dubový
Výborná jedlá huba

kožnačka hrdzavohnedá
Hymenochaete rubiginosa
kožovka rezavá
Nejedlá huba

kožovka bledá
Hyphoderma pallidum
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovka ružovkastá
Hyphoderma medioburiense
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovnička zúbkatá
Hyphodermella corrugata
-


Obrázok nie je k dispozícii
kožovník pásikavý
Coltricia perennis
dubkatec pohárkovitý
Nejedlá huba

kôrnatec
Terana coerulea
kornatec modrý
Vzácna huba

kôrnatec krémový
Efibula tuberculata
-


kôrnatec páperistý
Rhizochaete filamentosa
-


Obrázok nie je k dispozícii
kôrnatka trávna
Laetisaria fuciformis
kornatka travní


krásnopórovec kozí
Scutiger pes-caprae
krásnopórka kozí noha
Nejedlá huba

krásnopórovec ovčí
Albatrellus ovinus
krásnopórka mlynářka
Jedlá huba

kráterokrčka čerešňová
Craterocolla cerasi
kráterokrčka třešňová


kráterovček brvitý
Hydnopolyporus fimbriatus
-


Obrázok nie je k dispozícii
kristínia povrazcová
Athelia coprophila
kristinie bělavá


Obrázok nie je k dispozícii
kruhovka
Orbilia curvatispora
-


krútilôčka štetinkatá
Dinemasporiella hispidula
-


kuriatko jedlé
Cantharellus cibarius
liška obecná
Výborná jedlá huba

kvapka
Octospora gyalectoides
zemnička prvoklíčková


lachnetka biela
Lachnum virgineum
chlupáček bělostný
Nejedlá huba

lajnovec
Cheilymenia crucipila
-


lajnovec červený
Cheilymenia rubra
-


lajnovec Dennisov
Cheilymenia dennisii
-


lakovka ametystová
Laccaria amethystina
lakovka ametystová
Jedlá huba

lakovka obyčajná
Laccaria laccata
lakovka laková
Jedlá huba

lakovka veľká
Laccaria proxima
lakovka statná
Jedlá huba

lalokovec hviezdovitý
Tylospora asterophora
-


Obrázok nie je k dispozícii
lastúrka lužná
Hohenbuehelia angustata
hlíva hustolistá


lastúrka modrastosivá
Hohenbuehelia atrocaerulea
hlíva siná
Nejedlá huba

lastúrka sivá
Hohenbuehelia grisea
hlíva šedá
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
lastúrnik chlpatý
Resupinatus trichotis
hlívečník štětinatý
Nejedlá huba

lesklokôrovka obyčajná
Ganoderma lucidum
lesklokorka lesklá
Nejedlá huba

lesklokôrovka Pfeifferova
Ganoderma pfeifferi
-
Nejedlá huba

lesklokôrovka plochá
Ganoderma applanatum
lesklokorka ploská
Nejedlá huba

lesklospórka
Lamprospora moynei
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lesklospórka ostnatovýtrusná
Lamprospora crechqueraultii var. macrantha
-


lindtnerovka povrázkatá
Lindtneria chordulata
-


Obrázok nie je k dispozícii
líška veľkovýtrusná
Hygrophoropsis macrospora
lištička velkovýtrusá


lofária tmavá
Porostereum spadiceum
pevník kaštanový


lopatička žltkastá
Spathularia flavida
lopatička kyjovitá
Jedlá huba

lopatovka obyčajná
Auriscalpium vulgare
lžičkovec šiškový
Nejedlá huba

lúčnica
Hygrocybe salicis-herbaceae
voskovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica bradavkatá
Hygrocybe subpapillata
-
Vzácna huba

lúčnica citrónovožltá
Hygrocybe chlorophana
voskovka citronová
Nejedlá huba

lúčnica hlienistá
Hygrocybe glutinipes
voskovka slizonohá
Nejedlá huba

lúčnica hlienistá červená
Hygrocybe glutinipes var. rubra
voskovka slizonohá
Vzácna huba

lúčnica hnedožltá
Hygrocybe spadicea
voskovka hnědožlutá
Vzácna huba

lúčnica hnedožltá bielolupenná
Hygrocybe spadicea var. albifolia
-
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
lúčnica hrotitá
Hygrocybe acutoconica
voskovka stálá
Nejedlá huba

lúčnica kuriatkovitá
Hygrocybe cantharellus
voskovka lišková
Nejedlá huba

lúčnica kužeľovitá
Hygrocybe conica
voskovka kuželovitá
Jedovatá huba

lúčnica lúhová
Hygrocybe ingrata
voskovka červenajíci
Vzácna huba

lúčnica mokraďová
Hygrocybe helobia
voskovka bažinná
Chránená huba

lúčnica ohnivá
Hygrocybe intermedia
voskovka prostřední
Vzácna huba

lúčnica ovčia
Hygrocybe ovina
voskovka ovčí
Chránená huba

lúčnica Reidova
Hygrocybe reidii
voskovka reidova
Vzácna huba

lúčnica sírovožltá
Hygrocybe citrinovirens
voskovka sírožlutá
Chránená huba

lúčnica šupinkatá
Hygrocybe turunda
voskovka tmavošupinkatá
Vzácna huba

lúčnica tehlová
Gliophorus sciophanus
voskovka cihlová
Vzácna huba

lúčnica vápnomilná
Hygrocybe calciphila
voskovka vápnomilná
Vzácna huba

lúčnica zrnitá
Hygrocybe coccineocrenata
voskovka vroubkovaná
Vzácna huba

lúčnica žltkastohlúbiková
Cuphophyllus flavipes
voskovka žlutonohá
Vzácna huba

lúčnica žltozelená
Gliophorus psittacinus
voskovka papouščí
Nejedlá huba

lúpavka obličková
Hysterangium nephriticum
loupavka ledvinitá


lúpavka vápencová
Hysterangium calcareum
loupavka vápencová


lupeňopórovec červenožltý
Phylloporus rhodoxanthus
lupenopórka červenožlutá


lupeňopórovec hnedožltý
Phylloporus pelletieri
lupenopórka
Chránená huba

lupeňovka brezová
Lenzites betulina
lupeník březový
Nejedlá huba

machovček oranžový
Rickenella fibula
kalichovka oranžová
Nejedlá huba

machovec
Clitocella fallax
rudoušek klamný
Nejedlá huba

machovec obyčajný
Rhodocybe gemina
rudoušek uťatý
Výborná jedlá huba

machovec sivý
Rhodocybe mundula
rudoušek hořký


marceleina
Marcelleina rickii
marcelinka Rickova
Nejedlá huba

marceleina
Marcelleina persoonii
marcelinka Persoonova
Nejedlá huba

marceleina Georgeova
Marcelleina georgii
-


masliak biely
Suillus placidus
klouzek bílý
Jedlá huba

masliak citrónovožltý
Suillus nueschii
klouzek medožlutý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
masliak duglaskový
Suillus lakei
hřib douglaskový
Jedlá huba

masliak kravský
Suillus bovinus
klouzek kravský
Jedlá huba

masliak lepkavý
Suillus viscidus
klouzek slizký
Jedlá huba

masliak limbový
Suillus plorans
klouzek limbový
Chránená huba

masliak obyčajný
Suillus luteus
klouzek obecný
Výborná jedlá huba

masliak sibírsky
Suillus sibiricus
klouzek sibiřský


masliak smrekovcový
Suillus grevillei
klouzek sličný
Výborná jedlá huba

masliak strakatý
Suillus variegatus
klouzek (hřib) strakoš
Jedlá huba

masliak tridentský
Suillus tridentinus
klouzek tridentský
Jedlá huba

masliak zrnitý
Suillus granulatus
klouzek zrnitý
Výborná jedlá huba

matovka tmavá
Callistosporium luteo-olivaceum
penízovka olivová
Vzácna huba

mäsovica oranžová
Stephanospora caroticolor
-
Vzácna huba

meďovec korenistý
Chalciporus piperatus
hřib peprný
Nejedlá huba

melastíza podvojná
Melastiza carbonicola
-


metulodoncia hrboľatá
Metulodontia nivea
-


Obrázok nie je k dispozícii
mihavka vodná
Vibrissea truncorum
mihavka vodní
Vzácna huba

mištička nahá
Arcyria denudata
vlnatka červená
Nejedlá huba

mištička popolavá
Arcyria cinerea
vlnatka šedá
Nejedlá huba

mrežovka červená
Clathrus ruber
-
Nejedlá huba

mrežovka kvetovitá
Clathrus archeri
květnatec archerův
Nejedlá huba

muchotrávka
Amanita lividopallescens
muchomůrka šedožlutavá
Vzácna huba

muchotrávka
Amanita beckeri
muchomůrka Beckerova
Vzácna huba

muchotrávka biela
Amanita verna
muchomůrka jarní
Jedovatá huba

muchotrávka cisárska
Amanita caesarea
muchomůrka císařka
Chránená huba

muchotrávka červenkastá
Amanita rubescens
muchomůrka růžovka
Výborná jedlá huba

muchotrávka hrubá
Amanita excelsa
muchomůrka šedivka
Jedlá huba

muchotrávka chrastavá
Amanita ceciliae
muchomůrka šupinatá
Nejedlá huba

muchotrávka končistá
Amanita virosa
muchomůrka jízlivá
Jedovatá huba

muchotrávka koreňujúca
Amanita eliae
muchomůrka Eliina


Obrázok nie je k dispozícii
muchotrávka kráľovská
Amanita regalis
muchomůrka královská
Jedovatá huba

muchotrávka olivovohnedastá
Amanita franchetii
muchomůrka drsná
Jedovatá huba

muchotrávka oranžová
Amanita crocea
muchomůrka šafránová
Jedlá huba

muchotrávka ostnatá
Amanita echinocephala
muchomůrka ježohlavá
Nejedlá huba

muchotrávka plavohnedá
Amanita fulva
muchomůrka plavá
Jedlá huba

muchotrávka porfýrovosivá
Amanita porphyria
muchomůrka porfyrová
Jedovatá huba

muchotrávka pošvatá
Amanita vaginata
muchomůrka pošvatá
Jedlá huba

muchotrávka slamovožltá
Amanita gemmata
muchomůrka slámožlutá
Jedovatá huba

muchotrávka striebristá
Amanita mairei
muchomůrka Maireho
Nejedlá huba

muchotrávka umbrovožltá
Amanita battarrae
muchomůrka žlutoolivová
Jedlá huba

muchotrávka vajcovitá
Amanita ovoidea
muchomůrka vejčitá
Nejedlá huba

muchotrávka zelená
Amanita phalloides
muchomůrka zelená
Jedovatá huba

nemánia temná
Nemania serpens
dřevomor zakroucený (plazivý)
Nejedlá huba

neotielka
Neottiella hetieri
-


neotielka
Neottiella albocincta
-


oblúkovka
Camarophyllopsis schulzeri
voskovečka Schulzerova


obrúbenec beztvarý
Aleurodiscus amorphus
škrobnatec jedlový
Nejedlá huba

obrúbenec oranžový
Aleurodiscus aurantius
škrobnatec oranžový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
ohňovec Lundellov
Phellinus lundellii
ohňovec Lundellův
Vzácna huba

ohňovec obyčajný
Phellinus igniarius
ohňovec obecný
Nejedlá huba

orbília
Orbilia plurivacuolata
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia clavuliformis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia filiformis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia quaestiformis
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia carpoboloides
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia cejpii
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia ficicola
kruhovka
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia siculispora
kruhovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia orientalis
kruhovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia pleistoeuonymi
kruhovka
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
orbília
Orbilia vinosa
kruhovka
Nejedlá huba

orbília
Orbilia aristata
kruhovka


orbília
Orbilia euonymi
kruhovka
Nejedlá huba

ostňovka jabloňová
Sarcodontia crocea
hrotnatka zápašná


ostropórovec kôrový
Oxyporus corticola
ostropórka korová
Nejedlá huba

ostropórovec nížinný
Oxyporus latemarginatus
ostropórka lužní
Nejedlá huba

ostropórovec topoľový
Oxyporus populinus
ostropórka topolová
Nejedlá huba

pahliva
Crepidotus malachius
trepkovitka klamná
Nejedlá huba

pahliva
Crepidotus malachioides
-
Vzácna huba

pahliva Ehrendorferova
Crepidotus ehrendorferi
-
Vzácna huba

pahliva machová
Crepidotus epibryus
trepkovitka mechová
Nejedlá huba

pahliva mäkká
Crepidotus mollis
trepkovitka měkká
Nejedlá huba

pahliva plochá
Crepidotus applanatus
trepkovitka zploštělá
Nejedlá huba

pahliva premenlivá
Crepidotus variabilis
trepkovitka měnlivá
Nejedlá huba

pahliva šafranová
Crepidotus crocophyllus
trepkovitka šafránová
Chránená huba

pahliva zemná
Crepidotus autochthonus
trepkovitka křehká


pajelenka želatínová
Pseudohydnum gelatinosum
rosolozub huspenitý
Jedlá huba

pakonárovka
Clavulinopsis rufipes
kyjovečka


pakôrovec kožovitý
Byssomerulius corium
dřevokaz papírovitý
Nejedlá huba

parôžkovec lepkavý
Calocera viscosa
krásnorůžek lepkavý
Nejedlá huba

parôžkovec malý
Calocera cornea
krásnorůžek rohovitý
Nejedlá huba

parôžkovec zvrásnený
Calocera glossoides
krásnorůžek smržovitý
Vzácna huba

pavučinovec Adalbertov
Cortinarius adalbertii
pavučinec Vojtěchův
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec azúrový
Cortinarius azureus
pavučinec azurový
Vzácna huba

pavučinovec bavorský
Cortinarius angulosus
pavučinec bavorský
Vzácna huba

pavučinovec bieloprsteňový
Cortinarius helvolus
pavučinec hnědavý
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec borovicový
Cortinarius pinophilus
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec citlivý
Cortinarius patibilis
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec červenopásový
Cortinarius armillatus
pavučinec náramkovitý
Nejedlá huba

pavučinovec čistý
Cortinarius illibatus
pavučinec namazaný
Vzácna huba

pavučinovec diabolský
Cortinarius diabolicus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec drevný
Cortinarius lignicola
pavučinec dřevní
Vzácna huba

pavučinovec drevomilný
Cortinarius vitiosus
pavučinec dřevomilný
Jedovatá huba

pavučinovec dvojvonný
Cortinarius camptoros
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec fialkastý
Cortinarius scutulatus
pavučinec štítkovitý
Vzácna huba

pavučinovec fialovohnedý
Cortinarius variicolor
pavučinec měnlivý
Nejedlá huba

pavučinovec fialovomäsový
Cortinarius saturninus
pavučinec saturnový
Nejedlá huba

pavučinovec fialový
Cortinarius violaceus
pavučinec fialový
Nejedlá huba

pavučinovec gaštanový
Cortinarius castaneus
pavučinec kaštanový
Vzácna huba

pavučinovec granátový
Cortinarius malicorius
pavučinec oranžovolupenný
Jedovatá huba

pavučinovec hájový
Cortinarius lucorum
pavučinec hájový
Nejedlá huba

pavučinovec hnedastý
Cortinarius argutus
pavučinec bledavý
Nejedlá huba

pavučinovec hnedogranátový
Cortinarius ominosus
pavučinec
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hnedoškvrnitý
Cortinarius balteatoalbus
pavučinec kávově bílý
Nejedlá huba

pavučinovec hnedý
Cortinarius cohabitans
pavučinec
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec hrdzavohlinovožltý
Cortinarius rufoallutus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec inovaťový
Cortinarius caperatus
sluka svrasklá
Výborná jedlá huba

pavučinovec jarabatý
Cortinarius olidus
pavučinec páchnoucí
Nejedlá huba

pavučinovec končistý
Cortinarius acutus
pavučinec hrotitý
Nejedlá huba

pavučinovec krvavočervený
Cortinarius anthracinus
pavučinec krvavočervený
Jedovatá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec krvavolupeňový
Cortinarius semisanguineus
pavučinec polokrvavý
Nejedlá huba

pavučinovec kužeľovitý
Cortinarius conicoides
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec kyslomilný
Cortinarius sebaceus
pavučinec mastkový
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec Mattiov
Cortinarius mattiae
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec mazľavý
Cortinarius trivialis
pavučinec osikový
Jedlá huba

pavučinovec mäsitý
Cortinarius largus
pavučinec masitý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec mierny
Cortinarius quietus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec muškátový
Cortinarius flexipes
pavučinec pelargoniový
Nejedlá huba

pavučinovec nancyjský
Cortinarius nanceiensis
pavučinec nancynský
Vzácna huba

pavučinovec olivovožltý
Cortinarius subtortus
pavučinec olivově žlutý
Nejedlá huba

pavučinovec olivový
Cortinarius infractus
pavučinec olivový
Nejedlá huba

pavučinovec otravný
Cortinarius rubellus
pavučinec skvělý, pavučinec červenooranžový
Jedovatá huba

pavučinovec ovenčený
Cortinarius sertipes
pavučinec ověnčený
Nejedlá huba

pavučinovec Pearsonov
Cortinarius pearsonii
pavučinec Pearsonův
Nejedlá huba

pavučinovec pestrý
Cortinarius dibaphus
pavučinec namodralý
Nejedlá huba

pavučinovec podobný
Cortinarius finitimus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec premenlivý
Cortinarius glaucopus
pavučinec sivonohý
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec prevlhnutý
Cortinarius illuminus
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec purpurovogaštanový
Cortinarius tortuosus
pavučinec zkroucený
Nejedlá huba

pavučinovec purpurovoškvrnitý
Cortinarius purpurascens
pavučinec načervenalý
Jedlá huba

pavučinovec rašelinníkový
Cortinarius tubarius
pavučinec mokřadní (p. rašeliníkový)
Jedovatá huba

pavučinovec Riederov
Cortinarius riederi
pavučinec Riederův, pavučinec skvrnatý
Nejedlá huba

pavučinovec rozstrapkaný
Cortinarius obtusus
pavučinec tupý
Nejedlá huba

pavučinovec sivomodrý
Cortinarius pseudocyanites
pavučinec šedofialový
Nejedlá huba

pavučinovec sivopavučinový
Cortinarius canabarba
pavučinec vlhkomilný
Vzácna huba

pavučinovec sivoslamový
Cortinarius caesiostramineus
pavučinec sivoslámový
Nejedlá huba

pavučinovec slamovožltý
Cortinarius triumphans
pavučinec zlatý
Jedlá huba

pavučinovec slizký
Cortinarius mucosus
pavučinec slizký
Nejedlá huba

pavučinovec strebavý
Cortinarius evernius
pavučinec blankytný
Nejedlá huba

pavučinovec striebristý
Cortinarius poppyzon
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec šafranovohnedý
Cortinarius gentilis
pavučinec příbuzný
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec širokovýtrusný
Cortinarius sublatisporus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec škoricový
Cortinarius cinnamomeus
pavučinec skořicový
Jedovatá huba

pavučinovec špinavohlúbikový
Cortinarius sordescentipes
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec šupinkatý
Cortinarius melanotus
pavučinec
Jedovatá huba

pavučinovec temnejúci
Cortinarius uraceus
pavučinec močový
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec temnomodrý
Cortinarius infractus var. obscurocyaneus
pavučinec olivový -
Nejedlá huba

pavučinovec tmavobelasý
Cortinarius amarocaerulescens
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec tmavočervený
Cortinarius rubicundulus
pavučinec tmavočervený
Nejedlá huba

pavučinovec tmavohnedý
Cortinarius brunneus
pavučinec brunátný
Nejedlá huba

pavučinovec trojtvárny
Cortinarius triformis
pavučinec
Nejedlá huba

pavučinovec tučný
Cortinarius crassus
pavučinec tlustomasý, pavučinec tlustý
Nejedlá huba

pavučinovec vajcovitovýtrusný
Cortinarius ovargutus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec vínovohnedý
Cortinarius subfloccopus
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec vínovolupeňový
Cortinarius oenochelis
pavučinec
Vzácna huba

pavučinovec vláknitošupinkatý
Cortinarius helvelloides
pavučinec chřapáčovitý
Nejedlá huba

pavučinovec voňajúci
Cortinarius agathosmus
pavučinec


Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec vrchoviskový
Cortinarius paleaceus
pavučinec plevnatý
Nejedlá huba

pavučinovec vyblednutý
Cortinarius dilutus
pavučinec hlínově hnědý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec zavalitý
Cortinarius balteatus
pavučinec statný
Jedlá huba

pavučinovec zrastavý
Cortinarius damascenus
pavučinec -
Nejedlá huba

pavučinovec zvoncovitý
Cortinarius saniosus
pavučinec přižloutlý
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pavučinovec žemľový
Cortinarius varius
pavučinec různý
Jedlá huba

pavučinovec živofialový
Cortinarius lividoviolaceus
pavučinec olovově fialový
Nejedlá huba

pavučinovec žltý
Cortinarius xanthocephalus
pavučinec žlutohlavý
Nejedlá huba

pažilnačka ihličnanová
Phlebiopsis gigantea
-


pečeňovec dubový
Fistulina hepatica
pstřeň dubový
Jedlá huba

pečiarka
Agaricus moelleri
pečárka perličková
Jedovatá huba

pečiarka dlhohlúbiková
Agaricus altipes
pečárka dlouhonohá
Nejedlá huba

pečiarka dvojvýtrusná
Agaricus bisporus
pečárka dvouvýtrusná
Výborná jedlá huba

pečiarka hájová
Agaricus sylvicola
pečárka hajní
Výborná jedlá huba

pečiarka hnedopurpurová
Agaricus porphyrizon
pečárka červenavá


pečiarka jarabičia
Agaricus phaeolepidotus
pečárka koroptví
Jedovatá huba

pečiarka lesná
Agaricus sylvaticus
pečárka lesní
Výborná jedlá huba

pečiarka letná
Agaricus aestivalis
pečárka letní
Výborná jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka malá
Agaricus comtulus
pečárka růžovolupenná
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka Maškova
Agaricus litoralis
pečárka Maškova
Jedlá huba

pečiarka nádherná
Agaricus urinascens
pečárka statná


Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka nádherná lesná
Agaricus excellens
pečárka honosná
Nejedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka obrovská
Agaricus augustus
pečárka císařská
Výborná jedlá huba

pečiarka obyčajná
Agaricus bitorquis
pečárka opásaná
Výborná jedlá huba

pečiarka ovčia
Agaricus arvensis
pečárka ovčí
Výborná jedlá huba

pečiarka páchnuca
Agaricus xanthodermus
pečárka zápašná
Jedovatá huba

pečiarka pavučinatá
Agaricus fuscofibrillosus
pečárka tmavovláknitá
Nejedlá huba

pečiarka poľná
Agaricus campestris
pečárka polní
Výborná jedlá huba

pečiarka Romagnesiho
Agaricus bresadolanus
pečárka Romagnesiho


Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka sladkastá
Agaricus dulcidulus
pečárka purpurová
Jedlá huba

pečiarka smradľavá
Agaricus bernardii
pečárka Bernardova


pečiarka snehobiela
Agaricus chionodermus
pečárka sněhobílá


Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka štíhla
Agaricus annae
pečárka Annina
Jedlá huba

Obrázok nie je k dispozícii
pečiarka trsovitá
Agaricus bohusii
pečárka Bohusova
Jedlá huba

peniazovček plochý
Biscogniauxia simplicior
káčovka ploská
Vzácna huba

Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka
Rhodocollybia prolixa var. prolixa
penízovka prodloužená


Obrázok nie je k dispozícii
peniazovka dubová
Gymnopus dryophilus
penízovka dubová
Jedlá huba

peniazovka hnedá
Gymnopus ocior
-


peniazovka huňatá
Gymnopus hariolorum
penízovka věštecká


peniazovka maslová
Rhodocollybia butyracea
penízovka máslová
Jedlá huba

peniazovka nakopená
Connopus acervatus
penízovka nahloučená
Jedlá huba

peniazovka trsovitá
Gymnopus confluens
penízovka splývavá
Nejedlá huba

peniazovka vretenovitohlúbiková
Gymnopus fusipes
penízovka vřetenonohá
Jedovatá huba

peniazovka zúbkatá skrútená
Rhodocollybia prolixa var. distorta
penízovka prodloužená kroucená


peniofóra tenká
Peniophora lycii
-


Obrázok nie je k dispozícii
perócia
Perrotia flammea
-
Nejedlá huba

pestrec obyčajný
Scleroderma citrinum
pestřec obecný
Jedovatá huba

pevnica borievková
Amylostereum laevigatum
pevník hladký
Nejedlá huba

pevník červenejúci
Stereum sanguinolentum
pevník krvavějící
Nejedlá huba