Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Mykologická poradňa »

Otázka z mykologickej poradne

Aké je využitie drevokazných húb?

Odpoveď

Drevokazné huby v širšom slova zmysle zahŕňajú aj také druhy ako podpňovka obyčajná, ktoré sú chutné a jedlé. Aj z tých "pravých" drevokazných húb sa niektoré druhy dajú konzumovať, pravda za predpokladu, že sú ich plodnice mladé a mäkké. Medzi také huby patrí napríklad vejárovec obrovský, sírovec obyčajný, pečeňovec dubový, či kučierka veľká. Platí však zásada, že ak sú huby aj normálne ťažko stráviteľné, o drevokazných je to pravda dvojnásobne.

dr. Ivona Kautmanová, 01. 01. 2001

Ďalšia zodpovedaná otázka >>