Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Mykologická poradňa »

Otázka z mykologickej poradne

Z ktorých u nás rastúcich druhov sa dajú získať halucinogénne látky?

Odpoveď

Z húb, ktoré sa v svetovej literatúre uvádzajú ako halucinogénne u nás rastie muchotrávka červená, ktorá však v našich podmienkach nemá dostatok psychoaktívnych látok a niektoré druhy holohlavcov (napr. Psilocybe bohemica). Väčšina halucinogénnych húb je však zároveň aj jedovatá a každý, kto sa pokúša o ich konzumáciu riskuje vlastné zdravie. Toxíny húb patria medzi najzložitejšie látky v prírode a vo väčšine prípadov nepoznáme presný mechanizmus ich účinku a teda ani vhodný spôsob liečby.

dr. Ivona Kautmanová, 01. 01. 2001

Ďalšia zodpovedaná otázka >>