Úvodná stránka » Informácie pre hubárov » Mykologická poradňa »

Otázka z mykologickej poradne

Je lysohlávka česká huba? Ako sa dá upravovať, variť, smažiť, sušiť? Kde sa na Slovensku vyskytuje?

Odpoveď

Lysohlávky, po slovensky holohlavce (Psilocybe), rastú aj v Čechách a na Slovensku. Tieto huby rastú predovšetkým na rozkladajúcom sa biologickom materiáli (trus, hnilé drevo a pod.), sú však pomerne zriedkavé a ich výskyt nie je viazaný na žiadnu konkrétnu lokalitu. Nie sú jedlé, a teda ich nemožno upravovať na konzum. V posledných rokoch rastie o ne záujem ako o halucinogénne huby, väčšina u nás rastúcich druhov však psychoaktívne látky neobsahuje.

dr. Ivona Kautmanová, 30. 12. 2000