Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mikuláš Lazor » Sezóna 2022 »

žilnačka pestrá
Phlebia subochracea (Alb. & Schwein.) J. Erikss. & Ryvarden