Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mikuláš Lazor » Sezóna 2021 »

ometlina ihlanovitá
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.