Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Paľo ° » Slovensko,Liptovská kotlina,Liptovský Mikuláš,Háj-Nicovô,Q 68/83 »

hyfodoncia kožovohnedastá
Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden