Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mojmír Jurka » Sezóna 2021 »

terčovka jedľová
Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm