Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - MUDr. Mikuláš Ondo » Sezóna 2021 »

terčovka jedľová
Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm