Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mgr. František Neuschl » Nelupenaté houby I. »

zubánka rozoklaná
Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss.