Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Jiří Kameníček » Houby »

lofária tmavá
Porostereum cf. spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden