Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mgr. František Neuschl » Motýli zavíječovití, obalečovití a mikrolepidoptery »

zvinúvač pichliačový / obalečík osetový
Aethes rubigana Treitschke, 1830)