Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Ing. Tibor Ozimý » Sezóna 2007 »

hnojník stonkový
Coprinopsis urticicola (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo