Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Bc. Patrik Mlčoch » Flóra Chorvatska - Flora croatica »

borovica čierna dalmatská
Pinus nigra subsp. dalmatica (Visiani) Franco