Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Paľo ° » Slovensko,Liptovská kotlina,Pavčina Lehota,PR Jelšie,Q 69/83 »

zubánka rozoklaná
Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss.