Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mikuláš Lazor » Sezóna 2017 »

kôrnatec pápernatý
Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden