Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mikuláš Lazor » Sezóna 2018 »

dutinovka lužná
Sclerencoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst.