Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Marek Porubčan » Sezóna 2017 »

terčovka jedľová
Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm