Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Stanislav Tutka » Sezóna 2016 »

ryhovec želatinovitý
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden