Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Mgr. Martin Ochodnický » Huby 2016 »

muchotrávka Vittadiniho
Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu