Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Ján Vymyslický » Sezóna 2015 »

ohňovec mohutný
Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä