Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Paľo ° » Slovensko,Liptovská kotlina,Pavčina Lehota,PR Jelšie,Q 69/83 »

erythrícium jaseňové
Erythricium laetum (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam