Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Stanislav Tutka » Sezóna 2015 »

voskopórovka úhľadná
Ceriporia excelsa S. Lundell ex Parmasto