Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Petr Mikuš » Sezóna 2014 »

muchotrávka Vittadiniho
Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu