Úvodná stránka » Fotogalérie » Fotogalérie - Ing. Juraj Kianička » Sezóna 2014 »

slizopórovka radová
Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev